| Zaloguj |

Lista aktów - 2073 pozycji

1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TytułMiejsce PublikacjiRodzaj
Ustalenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1997 r.M.P.1997.86.877obw.
Ustalenie urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.M.P.1997.86.876obw.
Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na I kwartał 1998 r.M.P.1997.86.875obw.
Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.M.P.1997.86.874obw.
Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.M.P.1997.86.873obw.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.86.872postan.
Nadanie odznaczenia.M.P.1997.86.871postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.86.870postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.86.869postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.86.868postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.86.867postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.86.866postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.86.865postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.86.864postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.86.863postan.
Zmiana Regulaminu Senatu.M.P.1997.86.862uchw.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1998 r.M.P.1997.85.861obw.
Wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1998 r.M.P.1997.85.860obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1997 r.M.P.1997.85.859obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1997 r.M.P.1997.85.858obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1997 r.M.P.1997.85.857obw.
Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.M.P.1997.85.856obw.
Wysokość składki na Fundusz Pracy.M.P.1997.85.855obw.
Sprostowanie błędu.M.P.1997.85.854obw.
Ważność wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.85.853uchw.
Ważność wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.85.852uchw.
Obchody 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.M.P.1997.85.851uchw.
Wybór senatorów członków Krajowej Rady Sądownictwa.M.P.1997.85.850uchw.
Sprostowanie błędu.M.P.1997.84.849obw.
Wszczęcie postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.M.P.1997.84.848postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.847postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.846postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.84.845postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.844postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.84.843postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.842postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.841postan.
Nadanie orderu i odznaczeń.M.P.1997.84.840postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.84.839postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.838postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.837postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.836postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.835postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.834postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.833postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.832postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.831postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.830postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.829postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.828postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.84.827postan.
Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1997 r.M.P.1997.83.826komun.
Ogłoszenie informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1996 r.M.P.1997.83.825obw.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1998 r.M.P.1997.83.824obw.
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1997 r.M.P.1997.83.823obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1997 r.M.P.1997.83.822obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1997 r.M.P.1997.83.821obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1997 r.M.P.1997.83.820obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 1997 r.M.P.1997.83.819obw.
Treść oświadczeń zastępców Przewodniczącego i członków Trybunału Stanu.M.P.1997.83.818obw.
[bez tytułu]M.P.1997.83.817uchw.
Nadanie orderów.M.P.1997.83.816postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.83.815postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.83.814postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.83.813postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.83.812postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.83.811postan.
Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.M.P.1997.83.810uchw.
Wybór posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.M.P.1997.83.809uchw.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1997 r.M.P.1997.82.808komun.
Średnie należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1997 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.M.P.1997.82.807obw.
Ustalenie wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.M.P.1997.82.806obw.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1997 r.M.P.1997.82.805obw.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.M.P.1997.82.804obw.
Treść oświadczenia Donalda Tuska - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.M.P.1997.82.803obw.
Treść oświadczenia Tadeusza Rzemykowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.M.P.1997.82.802obw.
Treść oświadczenia Andrzeja Chronowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.M.P.1997.82.801obw.
Treść oświadczenia Alicji Grześkowiak - kandydata na stanowisko Marszałka Senatu.M.P.1997.82.800obw.
Treść oświadczenia Stanisława Zająca - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.M.P.1997.82.799obw.
Treść oświadczenia Franciszka Jerzego Stefaniuka - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.M.P.1997.82.798obw.
Treść oświadczenia Jana Króla - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.M.P.1997.82.797obw.
Treść oświadczenia Marka Borowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.M.P.1997.82.796obw.
Treść oświadczenia Macieja Płażyńskiego - kandydata na stanowisko Marszałka Sejmu.M.P.1997.82.795obw.
Zmiana Regulaminu Senatu.M.P.1997.82.794uchw.
Święto 11 Listopada.M.P.1997.82.793uchw.
Wotum zaufania dla Rady Ministrów.M.P.1997.82.792uchw.
Wybór Trybunału Stanu.M.P.1997.82.791uchw.
Wybór Trybunału Stanu.M.P.1997.82.790uchw.
Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.M.P.1997.82.789uchw.
Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.M.P.1997.81.788uchw.
Powołanie w skład Rady Ministrów.M.P.1997.81.787postan.
Powołanie Prezesa Rady Ministrów.M.P.1997.81.786postan.
Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.M.P.1997.80.785obw.
Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha w 1996 r.M.P.1997.80.784obw.
Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.M.P.1997.80.783obw.
Zakończenie postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.M.P.1997.80.782decyzja
Wybór wicemarszałków Senatu.M.P.1997.80.781uchw.
Wybór Marszałka Senatu.M.P.1997.80.780uchw.
Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.80.779uchw.
Wybór sekretarzy Sejmu.M.P.1997.80.778uchw.
Wybór wicemarszałków Sejmu.M.P.1997.80.777uchw.
Ustalenie liczby wicemarszałków Sejmu.M.P.1997.80.776uchw.
Średnia cena sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.M.P.1997.79.775komun.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.M.P.1997.79.774komun.
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1997 r.M.P.1997.79.773komun.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1997 r.M.P.1997.79.772komun.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.M.P.1997.79.771obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r.M.P.1997.79.770obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1997 r.M.P.1997.79.769obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1997 r.M.P.1997.79.768obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.M.P.1997.79.767obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.M.P.1997.79.766obw.
Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.M.P.1997.79.765postan.
Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.M.P.1997.79.764postan.
Zmiana zarządzenia w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.M.P.1997.79.763zarz.
Wybór Marszałka Sejmu.M.P.1997.79.762uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.M.P.1997.78.761zarz.
Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.78.760zarz.
Świadczenia socjalne przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin.M.P.1997.78.759zarz.
Warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.M.P.1997.78.758zarz.
Tryb przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasady zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.M.P.1997.78.757zarz.
Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.78.756zarz.
Określenie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego.M.P.1997.78.755zarz.
Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.78.754zarz.
Wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa należności za podróże służbowe i przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby na terenie kraju.M.P.1997.78.753zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.M.P.1997.78.752zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.M.P.1997.78.751zarz.
Określenie wierzytelności zniesionego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku wnoszonych jako aport rzeczowy do Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.M.P.1997.78.750zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.M.P.1997.78.749zarz.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.M.P.1997.78.748zarz.
Warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.M.P.1997.78.747zarz.
Warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Policji, oraz zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.M.P.1997.78.746zarz.
Tryb przydzielania lokali mieszkalnych strażakom Państwowej Straży Pożarnej przeniesionym do służby w innej miejscowości, szczegółowe zasady zwalniania lokali mieszkalnych lub domów i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym strażakom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.M.P.1997.78.745zarz.
Przeprowadzenie poboru w 1998 r.M.P.1997.78.744zarz.
Szczegółowe zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiar zniżek oraz szczegółowe zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.M.P.1997.78.743zarz.
Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.M.P.1997.78.742zarz.
Ewidencja sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.M.P.1997.78.741zarz.
Szczegółowe zasady sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.M.P.1997.78.740zarz.
Zasady i tryb nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.M.P.1997.78.739zarz.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza.M.P.1997.78.738postan.
Zasady i tryb przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.M.P.1997.77.737zarz.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.M.P.1997.77.736zarz.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.M.P.1997.77.735zarz.
Ustalenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r.M.P.1997.77.734zarz.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie kultury fizycznej.M.P.1997.77.733zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.M.P.1997.77.732zarz.
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.M.P.1997.77.731zarz.
Szczegółowy tryb działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.M.P.1997.77.730zarz.
Warunki i tryb oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją, przyznawanie uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie oddelegowania.M.P.1997.77.729zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez wymaganego zezwolenia.M.P.1997.77.728zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zaniechania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.M.P.1997.77.727zarz.
Wzór oraz tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.M.P.1997.77.726zarz.
Normy wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i użytkowania.M.P.1997.76.725zarz.
Określenie organów właściwych do orzekania w sprawach szkód wyrządzonych Urzędowi Ochrony Państwa, zasad postępowania wyjaśniającego i trybu postępowania w sprawach wydawania orzeczeń o odszkodowaniu, nadawania klauzuli wykonalności oraz umarzania należności z tytułu szkód.M.P.1997.76.724zarz.
Organizacja wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.76.723zarz.
Zasady i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum wyodrębnionym Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.76.722zarz.
Zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.M.P.1997.76.721zarz.
Warunki, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.M.P.1997.76.720zarz.
Egzamin uzupełniający dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, skład komisji egzaminacyjnej, opłata za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej.M.P.1997.76.719zarz.
Upoważnienie innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.M.P.1997.76.718zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.M.P.1997.76.717zarz.
Szczegółowy tryb postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.M.P.1997.76.716zarz.
Wyjaśnienia do Taryfy celnej.M.P.1997.76.715zarz.
Tryb przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasady zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.M.P.1997.76.714zarz.
Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.M.P.1997.76.713zarz.
Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowe zasady ich zwracania.M.P.1997.76.712zarz.
Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.M.P.1997.76.711zarz.
Tryb przydzielania lokali mieszkalnych policjantom przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasady zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym policjantom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.M.P.1997.76.710zarz.
Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów.M.P.1997.76.709zarz.
Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowe zasady ich zwracania.M.P.1997.76.708zarz.
Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.M.P.1997.76.707zarz.
Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.M.P.1997.76.706zarz.
Sposób prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.M.P.1997.76.705zarz.
Określenie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenie dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.M.P.1997.76.704zarz.
Określenie obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1998.M.P.1997.75.703zarz.
Określenie obowiązku przekazywania rocznych danych statystycznych za rok 1997.M.P.1997.75.702zarz.
Zasady przydziału i wzory umundurowania oraz wypadki, w których funkcjonariusze organów celnych wykonują obowiązki służbowe bez umundurowania.M.P.1997.74.701zarz.
Wyznaczenie przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej.M.P.1997.73.700zarz.
Przypadki, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz normy wyżywienia.M.P.1997.73.699zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania.M.P.1997.73.698zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu urzędom celnym.M.P.1997.73.697zarz.
Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.M.P.1997.73.696zarz.
Zasady stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.M.P.1997.73.695zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.M.P.1997.73.694zarz.
Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wiadomości Stanowiących Tajemnicę Państwową i Służbową Wymienianych na Podstawie Umów Międzynarodowych.M.P.1997.73.693zarz.
Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.M.P.1997.73.692zarz.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jacka Żochowskiego.M.P.1997.73.691postan.
Deklaracje skrócone i zgłoszenia celne.M.P.1997.72.690zarz.
Określenie urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadanie statutu urzędom celnym.M.P.1997.71.689zarz.
Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.M.P.1997.70.688zarz.
Przypadki otrzymywania i wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.69.687zarz.
Szczegółowe zasady otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokość.M.P.1997.69.686zarz.
Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Repatriacji.M.P.1997.69.685zarz.
Nadanie orderów.M.P.1997.69.684postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.69.683postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.682postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.681postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.69.680postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.679postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.678postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.69.677postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.676postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.675postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.69.674postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.69.673postan.
Ustalanie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.68.672zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.M.P.1997.68.671zarz.
Zgłaszanie podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz tryb przekazywania tych zgłoszeń.M.P.1997.68.670zarz.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.M.P.1997.68.669zarz.
Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowice, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach k. Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.M.P.1997.68.668zarz.
Strój urzędowy radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.M.P.1997.68.667zarz.
Strój urzędowy adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.M.P.1997.68.666zarz.
Warunki przenoszenia muzealiów.M.P.1997.68.665zarz.
Szczegółowe warunki oraz sposoby i terminy przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.M.P.1997.67.664zarz.
Szczegółowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarów.M.P.1997.67.663zarz.
Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.M.P.1997.67.662zarz.
Tryb i warunki czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.M.P.1997.67.661zarz.
Szczegółowy tryb postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.M.P.1997.67.660zarz.
Określenie zwyczajowych czynności, którym mogą być poddane towary objęte procedurą składu celnego.M.P.1997.67.659zarz.
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.M.P.1997.67.658zarz.
Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.M.P.1997.67.657zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.67.656postan.
Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.67.655zarz.
Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.67.654zarz.
Wzór wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.M.P.1997.66.653zarz.
Określenie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.M.P.1997.66.652zarz.
Szczegółowe warunki prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadki, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.M.P.1997.66.651zarz.
Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.M.P.1997.66.650zarz.
Szczegółowy sposób prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.M.P.1997.66.649zarz.
Określenie wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.M.P.1997.66.648zarz.
Szczegółowe warunki wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzór wniosku i niezbędne dokumenty, które należy do niego dołączyć, a także wzór formularza wiążącej informacji taryfowej.M.P.1997.66.647zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.66.646postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.66.645postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.66.644postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.66.643postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.642postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.641postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.640postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.639postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.638postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.637postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.636postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.635postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.634postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.633postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.632postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.631postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.630postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.629postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.628postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.65.627postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.65.626postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.65.625postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.624postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.65.623postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.65.622postan.
Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.64.621obw.
Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.64.620obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1997 r.M.P.1997.63.619obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.M.P.1997.63.618obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.M.P.1997.63.617obw.
Termin przechowywania oraz sposób przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.63.616uchw.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenie rodzajów tych środków.M.P.1997.63.615zarz.
Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.M.P.1997.63.614zarz.
Określenie obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.M.P.1997.63.613zarz.
Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.M.P.1997.63.612zarz.
Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.M.P.1997.63.611zarz.
Uchylenie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach w zamian za wierzytelności.M.P.1997.63.610uchw.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.609postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.608postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.607postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.606postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.605postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.62.604postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.603postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.602postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.601postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.62.600postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.599postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.62.598postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.597postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.596postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.595postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.594postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.62.593postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.62.592postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.61.591postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.M.P.1997.61.590postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.M.P.1997.61.589postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.M.P.1997.61.588postan.
Określenie wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.M.P.1997.61.587uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.60.586zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.585postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.584postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.583postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.582postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.581postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.580postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.579postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.578postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.577postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.576postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.60.575postan.
Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.M.P.1997.59.574obw.
Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.M.P.1997.59.573obw.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.59.572zarz.
Określenie placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz tryb, sposób i zasady odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.M.P.1997.59.571zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.M.P.1997.59.570zarz.
Określenie przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.M.P.1997.59.569zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.59.568zarz.
Warunki, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia.M.P.1997.59.567zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.59.566postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.59.565postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.59.564postan.
Sprostowanie błędów.M.P.1997.58.563obw.
Zasady i tryb przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.58.562uchw.
Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego nr 1 w Warszawie wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.58.561uchw.
Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.M.P.1997.58.560zarz.
Zasady i tryb prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru.M.P.1997.58.559zarz.
Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.58.558uchw.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1997 r.M.P.1997.57.557obw.
Wytyczne dotyczące zadań i trybu pracy okręgowych komisji wyborczych przed dniem i w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.57.556uchw.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich, utworzone dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.57.555zarz.
Nadanie orderów.M.P.1997.57.554postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.57.553postan.
Zmiana Regulaminu Senatu.M.P.1997.57.552uchw.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.M.P.1997.57.551uchw.
Przekazanie budynku "PAST-y" Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. "Niedźwiadek".M.P.1997.57.550rezol.
Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na IV kwartał 1997 r.M.P.1997.56.549obw.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.548zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.547zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.546zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.545zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.544zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.543zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.542zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.541zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.540zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.539zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.538zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.537zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.536zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.535zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.534zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.533zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.532zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.531zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.56.530zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.56.529postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.56.528postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.56.527postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.56.526postan.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r.M.P.1997.56.525uchw.
Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. i sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w 1996 r. oraz bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 r.M.P.1997.56.524uchw.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1996 r. oraz absolutorium dla Rządu.M.P.1997.56.523uchw.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie edukacji w 1997 r.M.P.1997.55.522zarz.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie popytu na pracę.M.P.1997.55.521zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.55.520postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.55.519postan.
Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.M.P.1997.54.518uchw.
Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.54.517uchw.
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych.M.P.1997.54.516zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.54.515zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.54.514zarz.
Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.M.P.1997.54.513zarz.
Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie oraz promocja i rozwój uzdolnień młodego pokolenia Polaków.M.P.1997.54.512uchw.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1997 r.M.P.1997.53.511obw.
Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatki do emerytury i renty oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.M.P.1997.53.510obw.
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1997 r.M.P.1997.53.509obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1997 r.M.P.1997.53.508obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.M.P.1997.53.507obw.
Przejazd funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz wypłata zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu.M.P.1997.53.506zarz.
Wysokość oprocentowania, szczegółowe kryteria niestosowania oprocentowania przy rozkładaniu na raty należności z tytułu zbycia mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz określenie innych niż pieniądz rodzajów mierników wartości.M.P.1997.53.505zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.53.504postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.53.503postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.53.502postan.
Interwencyjny skup zbóż ze zbiorów 1997 r.M.P.1997.53.501uchw.
Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.M.P.1997.52.500komun.
Zmiany w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.M.P.1997.52.499obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.M.P.1997.52.498obw.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1997 r.M.P.1997.52.497obw.
Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.52.496uchw.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.52.495uchw.
Ustalenie wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz termin wprowadzenia ich do obiegu.M.P.1997.52.494zarz.
Szczegółowe zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach medycznych, rozmiar zniżek oraz szczegółowe zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.M.P.1997.52.493zarz.
Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół medycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.M.P.1997.52.492zarz.
Utworzenie za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.52.491zarz.
Organizacja i zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.M.P.1997.52.490zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych.M.P.1997.52.489zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.52.488postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.52.487postan.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.51.486zarz.
Uznanie za rezerwat przyrody.M.P.1997.51.485zarz.
Określenie wzoru legitymacji poselskiej i trybu postępowania oraz warunków wydania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.M.P.1997.51.484uchw.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.M.P.1997.50.483obw.
Wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.50.482uchw.
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.50.481uchw.
Rozwiązanie wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.50.480uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.M.P.1997.50.479zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami.M.P.1997.50.478zarz.
Obsadzenie wygasłego mandatu.M.P.1997.50.477postan.
Opracowanie rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich.M.P.1997.50.476rezol.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.M.P.1997.50.475uchw.
Zaproszenie Polski do rozmów o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim.M.P.1997.50.474uchw.
Określenie wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenie zasad ich wydawania i wymiany.M.P.1997.49.473zarz.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.49.472postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.49.471postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.49.470postan.
Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.48.469uchw.
Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.48.468uchw.
Urlopy funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.48.467zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997 r.M.P.1997.48.466zarz.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.M.P.1997.48.465zarz.
Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.M.P.1997.48.464zarz.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Kowalczyka.M.P.1997.48.463postan.
Powołanie przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.M.P.1997.48.462uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.47.461zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.47.460zarz.
Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowe zasady wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach.M.P.1997.47.459zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.47.458postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.47.457postan.
Zmiana w składzie Rady Ministrów.M.P.1997.47.456zarz.
Wzory protokołów głosowania, protokołów z wyborów i urzędowych zestawień oraz wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.46.455uchw.
Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitanów polskich statków morskich.M.P.1997.46.454uchw.
Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.46.453uchw.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.M.P.1997.46.452zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.M.P.1997.46.451zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych.M.P.1997.46.450zarz.
Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.M.P.1997.46.449zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.46.448postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.46.447postan.
Ustalenie zakresów postępowania kwalifikacyjnego do kategorii urzędniczych.M.P.1997.45.446uchw.
Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania.M.P.1997.45.445zarz.
Plan emisji znaczków pocztowych na 1998 r.M.P.1997.45.444zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.M.P.1997.45.443zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.45.442postan.
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1997 r.M.P.1997.44.441komun.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.M.P.1997.44.440obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r.M.P.1997.44.439obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1997 r.M.P.1997.44.438obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1997 r.M.P.1997.44.437obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1997 r.M.P.1997.44.436obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1997 r.M.P.1997.44.435obw.
Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.44.434uchw.
Zmiana uchwały w sprawie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.44.433uchw.
Zatwierdzenie listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.M.P.1997.44.432zarz.
Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.M.P.1997.44.431zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.44.430postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.44.429postan.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie bazy noclegowej turystyki.M.P.1997.43.428zarz.
Sposób postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową, zawartymi w oświadczeniach składanych przez kandydatów na posłów i senatorów Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowych komisji wyborczych.M.P.1997.43.427zarz.
Szczególny tryb postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r.M.P.1997.43.426uchw.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.42.425postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.42.424postan.
Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.42.423zarz.
Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.M.P.1997.41.422zarz.
Ogłoszenie żałoby narodowej.M.P.1997.41.421uchw.
Nadanie orderu.M.P.1997.41.420postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.41.419postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.41.418postan.
Wszczęcie postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.M.P.1997.40.417postan.
Określenie wzorów potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów i protokół rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.40.416uchw.
Regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.40.415uchw.
Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.M.P.1997.40.414zarz.
Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.M.P.1997.40.413zarz.
Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.M.P.1997.40.412zarz.
Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych.M.P.1997.40.411zarz.
Powierzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.M.P.1997.40.410zarz.
Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargów lub rokowań oraz kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.M.P.1997.40.409zarz.
Powierzenie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.M.P.1997.40.408zarz.
Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargów lub rokowań oraz kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.M.P.1997.40.407zarz.
Powierzenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.M.P.1997.40.406zarz.
Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargów lub rokowań oraz kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.M.P.1997.40.405zarz.
Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.M.P.1997.40.404zarz.
[bez tytułu]M.P.1997.40.403apel
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.402postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.39.401postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.400postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.399postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.39.398postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.39.397postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.39.396postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.395postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.39.394postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.39.393postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.392postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.391postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.39.390postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.39.389postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.388postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.387postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.39.386postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.385postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.384postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.39.383postan.
Ustalenie wzoru wykazu podpisów wyborców popierających kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.38.382uchw.
Ustalenie wzoru wykazu podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.M.P.1997.38.381uchw.
Wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzór zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.M.P.1997.38.380zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.M.P.1997.38.379zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.38.378postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.38.377postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.38.376postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.38.375postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.38.374postan.
Program wycofywania azbestu z gospodarki.M.P.1997.38.373rezol.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.M.P.1997.38.372uchw.
Upamiętnienie 75. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.M.P.1997.38.371uchw.
Powołanie Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.M.P.1997.38.370uchw.
Wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1997 r.M.P.1997.37.369obw.
Uposażenie oraz inne należności pieniężne przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.M.P.1997.37.368zarz.
Ceremoniał składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa.M.P.1997.37.367zarz.
Ustalenie wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz termin wprowadzenia ich do obiegu.M.P.1997.37.366zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.M.P.1997.37.365zarz.
Świadectwa służby i opinie o służbie funkcjonariuszy Służby Więziennej.M.P.1997.37.364zarz.
Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.M.P.1997.37.363zarz.
Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.M.P.1997.37.362zarz.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.37.361postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.37.360postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.37.359postan.
Przekroczenie przez wskaźnik cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.M.P.1997.36.358obw.
Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.M.P.1997.36.357obw.
Wskaźnik cen skupu zbóż w maju 1997 r.M.P.1997.36.356obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1997 r.M.P.1997.36.355obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.M.P.1997.36.354obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.M.P.1997.36.353obw.
Wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.M.P.1997.36.352zarz.
Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na typowych stanowiskach służbowych oraz jego wzrost z tytułu wysługi lat.M.P.1997.36.351zarz.
Ustalenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r.M.P.1997.36.350zarz.
Określenie zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.M.P.1997.36.349zarz.
Liczba uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.M.P.1997.36.348zarz.
Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.M.P.1997.36.347zarz.
Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.M.P.1997.36.346zarz.
Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych.M.P.1997.36.345zarz.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.36.344postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.36.343postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.36.342postan.
Stan zdrowia Narodu Polskiego.M.P.1997.36.341uchw.
Obrońcy Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelani w dniu 5 października 1939 r. w Gdańsku.M.P.1997.36.340uchw.
Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatki do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.M.P.1997.35.339obw.
Zmiana zarządzenia w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu.M.P.1997.35.338zarz.
Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.M.P.1997.35.337zarz.
Ustalenie cen urzędowych detalicznych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe.M.P.1997.35.336zarz.
Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw silnikowych z zawartością alkoholu etylowego.M.P.1997.35.335zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.35.334postan.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1997 r.M.P.1997.34.333obw.
Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.M.P.1997.34.332obw.
Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1997 r.M.P.1997.34.331obw.
Powołanie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.M.P.1997.34.330zarz.
Zasady przewozu w wagonach nie należących do przewoźnika kolejowego i włączanie ich do taboru kolejowego.M.P.1997.34.329zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.M.P.1997.34.328zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.M.P.1997.34.327zarz.
Zasady korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).M.P.1997.34.326zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.34.325postan.
Polska polityka handlu zagranicznego.M.P.1997.34.324uchw.
Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.34.323uchw.
Narodowa Strategia Integracji.M.P.1997.34.322uchw.
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1997 r.M.P.1997.33.321obw.
Wytyczne dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących zasad postępowania przy dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.33.320uchw.
Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.M.P.1997.33.319zarz.
Określenie jednostek organizacyjnych, które mogą dokonywać przywozu z zagranicy oraz wywozu za granicę środków odurzających i psychotropowych.M.P.1997.33.318zarz.
Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.M.P.1997.33.317zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.33.316postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.M.P.1997.33.315postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.33.314postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.33.313postan.
Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.M.P.1997.32.312komun.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1997 r.M.P.1997.32.311obw.
Zmiana zarządzenia w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.M.P.1997.32.310zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.32.309postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.32.308postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.32.307postan.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.M.P.1997.31.306obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.M.P.1997.31.305obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1997 r.M.P.1997.31.304obw.
Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w kwietniu 1997 r.M.P.1997.31.303obw.
Wskaźnik cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r.M.P.1997.31.302obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1997 r.M.P.1997.31.301obw.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na V Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA '97 w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1997.M.P.1997.31.300zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.31.299zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.31.298zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.M.P.1997.31.297zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.31.296zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.31.295zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.M.P.1997.31.294zarz.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1997 r.M.P.1997.30.293obw.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.M.P.1997.30.292obw.
Termin przechowywania oraz sposób przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.30.291uchw.
Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.30.290uchw.
Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.30.289uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.30.288zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.30.287zarz.
Powierzenie "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.M.P.1997.30.286zarz.
Powierzenie "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.M.P.1997.30.285zarz.
Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.M.P.1997.30.284zarz.
Obsadzenie wygasłego mandatu.M.P.1997.30.283postan.
Jubileusz 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.M.P.1997.30.282uchw.
Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.281uchw.
Zasady i tryb przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.280uchw.
Zasady i tryb przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.279uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie zakresu i terminów dostarczania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informacji dotyczących jego działalności i sytuacji finansowej.M.P.1997.29.278zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu urzędom celnym.M.P.1997.29.277zarz.
Ustalenie wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.M.P.1997.29.276zarz.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich, utworzone dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.275zarz.
Obwód głosowania za granicą utworzony dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.274zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.273zarz.
Obwód głosowania za granicą utworzony dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.29.272zarz.
Nadanie orderów.M.P.1997.29.271postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.29.270postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.29.269postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.29.268postan.
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.M.P.1997.29.267zarz.
Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Czajczyńskiego.M.P.1997.29.266uchw.
Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.M.P.1997.28.265obw.
Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.28.264uchw.
Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.28.263uchw.
Wzór karty do głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.28.262uchw.
Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.M.P.1997.28.261zarz.
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, regulamin działania tej Komisji, wynagrodzenie jej członków, tryb składania egzaminu, zakres tematów egzaminacyjnych oraz wysokość opłat egzaminacyjnych.M.P.1997.28.260zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.M.P.1997.28.259zarz.
Nadanie orderów.M.P.1997.28.258postan.
Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.M.P.1997.27.257uchw.
Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.M.P.1997.27.256uchw.
Sposób wystawiania recept.M.P.1997.27.255zarz.
Obwody głosowania za granicą utworzone dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.27.254zarz.
Dwukrotne ogłoszenie strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.27.253zarz.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.27.252postan.
Nadanie orderu i odznaczeń.M.P.1997.27.251postan.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jana Komornickiego.M.P.1997.27.250postan.
Przewóz przesyłek towarowych koleją na bocznice i z bocznic.M.P.1997.26.249zarz.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.M.P.1997.26.248zarz.
Określenie szkół, stanowisk oraz warunków, na jakich nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.M.P.1997.26.247zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.M.P.1997.26.246zarz.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.26.245postan.
Zmiana w składzie Rady Ministrów.M.P.1997.26.244zarz.
Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.M.P.1997.26.243uchw.
Badania statystyczne dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.M.P.1997.25.242zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.25.241postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.25.240postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.25.239postan.
Wytyczne dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.24.238uchw.
Wytyczne dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.24.237uchw.
Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.M.P.1997.24.236uchw.
Wzory protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.M.P.1997.24.235uchw.
Sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich.M.P.1997.24.234uchw.
Sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.M.P.1997.24.233uchw.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.24.232postan.
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1997 r.M.P.1997.23.231komun.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r.M.P.1997.23.230obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.M.P.1997.23.229obw.
Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w marcu 1997 r.M.P.1997.23.228obw.
Wskaźnik cen skupu zbóż w marcu 1997 r.M.P.1997.23.227obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1997 r.M.P.1997.23.226obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1997 r.M.P.1997.23.225obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1997 r.M.P.1997.23.224obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1997 r.M.P.1997.23.223obw.
Zmiana zarządzenia w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.M.P.1997.23.222zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony znaków towarowych.M.P.1997.23.221zarz.
Określenie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji na świadczenie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i przydziałem częstotliwości.M.P.1997.23.220zarz.
Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.M.P.1997.23.219zarz.
Nadanie orderu i odznaczeń.M.P.1997.23.218postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.23.217postan.
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.M.P.1997.22.216zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Szkła i Ceramiki Książ '97 w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1997.M.P.1997.22.215zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.22.214postan.
Rodzaj, forma i terminy przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.M.P.1997.21.213zarz.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.M.P.1997.21.212zarz.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników regionalnych izb obrachunkowych.M.P.1997.21.211zarz.
Zmiana terminów dni wolnych od pracy w urzędach państwowych w 1997 r.M.P.1997.21.210zarz.
Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Finansów.M.P.1997.21.209zarz.
Uchylenie zarządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.M.P.1997.21.208zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.M.P.1997.21.207zarz.
Zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych.M.P.1997.21.206zarz.
Zmiana w składzie Rady Ministrów.M.P.1997.21.205zarz.
Sposób zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz tryb powoływania tych komisji.M.P.1997.20.204uchw.
Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.M.P.1997.20.203uchw.
Ustalenie wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz termin wprowadzenia ich do obiegu.M.P.1997.20.202zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.20.201postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.20.200postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.20.199postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.20.198postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.20.197postan.
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.M.P.1997.20.196zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.195postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.194postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.193postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.192postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.191postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.19.190postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.19.189postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.19.188postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.19.187postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.186postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.185postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.184postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.19.183postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.19.182postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.19.181postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.19.180postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.179postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.19.178postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.19.177postan.
Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na II kwartał 1997 r.M.P.1997.18.176obw.
Wzór wykazu obywateli popierających zgłoszenie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o poddanie pod referendum określonej sprawy.M.P.1997.18.175uchw.
Zmiana zarządzenia w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.M.P.1997.18.174zarz.
Określenie maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1997/1998.M.P.1997.18.173zarz.
Udzielenie zgody na prywatyzację i zezwolenie na szczególny tryb zbycia części akcji Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.M.P.1997.18.172uchw.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.18.171postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.18.170postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.18.169postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.18.168postan.
Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w lutym 1997 r.M.P.1997.17.167obw.
Wskaźnik cen skupu zbóż w lutym 1997 r.M.P.1997.17.166obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1997 r.M.P.1997.17.165obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.M.P.1997.17.164obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1997 r.M.P.1997.17.163obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1997 r.M.P.1997.17.162obw.
Szczegółowe zasady powoływania komisji lekarskich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej do orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczyciela w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia oraz tryb postępowania przed komisjami.M.P.1997.17.161zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.M.P.1997.17.160zarz.
Nadanie orderu.M.P.1997.17.159postan.
Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.M.P.1997.16.158obw.
Ustalenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.M.P.1997.16.157zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.M.P.1997.16.156zarz.
Zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.M.P.1997.16.155zarz.
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.M.P.1997.16.154zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.16.153postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.16.152postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.16.151postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.16.150postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.16.149postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.16.148postan.
Więź Polaków i Polonii z Macierzą.M.P.1997.16.147uchw.
Skonkretyzowanie działań Rządu w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.M.P.1997.16.146rezol.
Zasady przewozu kolejami linowymi i linowo-terenowymi.M.P.1997.15.145zarz.
Regulamin pracy Rady Ministrów.M.P.1997.15.144uchw.
Wykonanie postanowień Rezolucji nr 1074 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 1 października 1996 r., dotyczącej zakończenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).M.P.1997.15.143uchw.
Zezwolenie na odstąpienie od publicznego trybu wniesienia mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Gliwickie Zakłady Chemiczne CARBOCHEM w Gliwicach do spółki.M.P.1997.15.142uchw.
Nadanie orderów.M.P.1997.15.141postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.140postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.14.139postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.14.138postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.137postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.136postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.14.135postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.14.134postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.133postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.14.132postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.131postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.14.130postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.129postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.128postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.127postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.14.126postan.
Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.M.P.1997.14.125postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.14.124postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.14.123postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.14.122postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.14.121postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.120postan.
Nadanie orderów i odznaczenia.M.P.1997.14.119postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.14.118postan.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1997 r.M.P.1997.13.117obw.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1997 r.M.P.1997.13.116obw.
Zasady stosowania kursów waluty krajowej do walut obcych dla ustalania wartości celnej.M.P.1997.13.115zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe "Chemobudowa" Kraków S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.13.114zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.13.113zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.13.112zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez TEXTILIMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.13.111zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Zielarskich INTERHERBA w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1997.M.P.1997.13.110zarz.
Zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.M.P.1997.13.109zarz.
Zezwolenie ogólne na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju.M.P.1997.13.108zarz.
Szczegółowe zasady działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.M.P.1997.13.107zarz.
Uznanie za nieobowiązującą uchwały w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.M.P.1997.13.106uchw.
Nadanie orderu.M.P.1997.13.105postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.13.104postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.12.103postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.12.102postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.101postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.100postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.99postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.98postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.97postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.96postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.95postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.12.94postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.12.93postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.12.92postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.91postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.90postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.12.89postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.88postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.12.87postan.
Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.M.P.1997.11.86komun.
Wskaźnik waloryzacji i kwoty zasiłku wychowawczego.M.P.1997.11.85obw.
Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.M.P.1997.11.84obw.
Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatki do emerytury i renty oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.M.P.1997.11.83obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.M.P.1997.11.82obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1997 r.M.P.1997.11.81obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1997 r.M.P.1997.11.80obw.
Wskaźniki waloryzacji oraz kwoty i świadczenia z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1997 r.M.P.1997.11.79obw.
Obowiązki sprawozdawcze.M.P.1997.11.78zarz.
Tryb i warunki wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i transakcji terminowych).M.P.1997.11.77zarz.
Wykaz leków, które nie mogą być przepisywane osobom uprawnionym chorującym na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą.M.P.1997.11.76zarz.
Zrównoważony rozwój terenów górskich i górzystych.M.P.1997.11.75uchw.
Decyzja nr 1/96, 3/96 oraz 4/96 Rady Stowarzyszenia między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi. Bruksela.M.P.1997.10.74um.m.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1996 r. i w drugim półroczu 1996 r.M.P.1997.9.73obw.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1996 r. i w czwartym kwartale 1996 r.M.P.1997.9.72obw.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.71postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.70postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.69postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.68postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.67postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.66postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.65postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.9.64postan.
Realny wzrost emerytur i rent w 1996 r.M.P.1997.8.63obw.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.M.P.1997.8.62obw.
Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.M.P.1997.8.61zarz.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.M.P.1997.8.60zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.M.P.1997.7.59zarz.
Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych w obrocie niektórymi paliwami silnikowymi oraz ustalenia tych marż.M.P.1997.7.58zarz.
Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.M.P.1997.7.57zarz.
Nadanie odznaczenia.M.P.1997.7.56postan.
Zmiana zarządzenia w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.M.P.1997.6.55zarz.
Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.M.P.1997.6.54zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.53postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.6.52postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.51postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.50postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.49postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.48postan.
Nadanie orderów i odznaczeń.M.P.1997.6.47postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.6.46postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.6.45postan.
Zmiany w składzie Rady Ministrów.M.P.1997.6.44zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.5.43zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON '97 w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1997.M.P.1997.5.42zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERART Sp. z o.o. we Wrocławiu w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.5.41zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.M.P.1997.5.40zarz.
Zaniechanie poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.M.P.1997.5.39zarz.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.5.38postan.
Nadanie orderu.M.P.1997.5.37postan.
Nadanie orderów.M.P.1997.5.36postan.
Nadanie odznaczeń.M.P.1997.5.35postan.
Rządowy dokument "Górnictwo węgla kamiennego - polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności".M.P.1997.5.34uchw.
Założenia polityki pieniężnej na rok 1997.M.P.1997.5.33uchw.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Bydgoskie SAWO w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.4.32zarz.
Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.M.P.1997.4.31zarz.
Zasady i tryb odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.M.P.1997.4.30zarz.
Określenie ogólnego dopuszczalnego połowu w 1997 r. niektórych gatunków ryb na polskich obszarach morskich oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.M.P.1997.4.29zarz.
Nadanie orderów.M.P.1997.4.28postan.
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1996 r.M.P.1997.3.27komun.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1996 r.M.P.1997.3.26obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.M.P.1997.3.25obw.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1996 r.M.P.1997.3.24obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1996 r.M.P.1997.3.23obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.M.P.1997.3.22obw.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.M.P.1997.3.21obw.
Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.M.P.1997.3.20obw.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe w Kielcach w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.3.19zarz.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.M.P.1997.3.18zarz.
Przeprowadzenie poboru w 1997 r.M.P.1997.3.17zarz.
Nadanie statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.M.P.1997.3.16zarz.
Ustalenie listy komunalnych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Ministra Kultury i Sztuki.M.P.1997.3.15zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalnej wysokości.M.P.1997.2.14zarz.
Przekazywanie danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.M.P.1997.2.13zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.M.P.1997.2.12zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.M.P.1997.2.11zarz.
Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i tryb pracy komisji konkursowej.M.P.1997.2.10zarz.
Rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.M.P.1997.1.9zarz.
Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.M.P.1997.1.8zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.M.P.1997.1.7zarz.
Ustalenie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.M.P.1997.1.6zarz.
Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Finansów.M.P.1997.1.5zarz.
Zmiana zarządzenia w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.M.P.1997.1.4zarz.
Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r.M.P.1997.1.3zarz.
Zasady i tryb wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika.M.P.1997.1.2zarz.
Zmiana w składzie Rady Ministrów.M.P.1997.1.1zarz.
Ustanowienie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła.Dz.Urz.UE1997.354.19rozp.
Ustanowienie dodatkowych zasad w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego.Dz.Urz.UE1997.351.13rozp.
Sprzedaż masła po obniżonych cenach oraz przyznawanie pomocy do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych.Dz.Urz.UE1997.350.3rozp.
Zmiana załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach.Dz.Urz.UE1997.347.42dyrektywa
Dostosowanie po raz dwudziesty trzeci do postępu technicznego dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.Dz.Urz.UE1997.343.19dyrektywa
Zmiana po raz trzeci dyrektywy 88/344/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności.Dz.Urz.UE1997.331.7dyrektywa
Zmiana dyrektyw: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG dotyczących koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych, odpowiednio: na usługi, dostawy i roboty budowlane.Dz.Urz.UE1997.328.1dyrektywa
Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.Dz.Urz.UE1997.305.42dyrektywa
Ustalenie poziomów i częstotliwości pobierania próbek przewidzianych dyrektywą Rady 96/23/WE w sprawie kontroli niektórych substancji i ich pozostałości w niektórych produktach zwierzęcych.Dz.Urz.UE1997.303.12decyzja
Zmiana dyrektywy 84/450/EWG dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej.Dz.Urz.UE1997.290.18dyrektywa
Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.Dz.Urz.UE1997.288.1rozp.
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną.Dz.Urz.UE1997.285.1rozp.
Ustanowienie załącznika VI do dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.Dz.Urz.UE1997.265.87dyrektywa
Masy i wymiary niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmiana dyrektywy 70/156/EWG.Dz.Urz.UE1997.233.1dyrektywa
Niektóre części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych.Dz.Urz.UE1997.226.1dyrektywa
Zmiana po raz drugi dyrektywy Rady 82/711/EWG ustanawiającej podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.Dz.Urz.UE1997.222.10dyrektywa
Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.Dz.Urz.UE1997.209.1rozp.
Zmiana dyrektywy Rady 89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej.Dz.Urz.UE1997.202.60dyrektywa
Dostosowanie do postępu technicznego załączników II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych.Dz.Urz.UE1997.196.77dyrektywa
Zmiana dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na owocach i warzywach, a także zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach.Dz.Urz.UE1997.184.33dyrektywa
Zmiana załącznika C do dyrektywy Rady 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełnienie dyrektywy Rady 89/48/EWG.Dz.Urz.UE1997.184.31dyrektywa
Zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.Dz.Urz.UE1997.181.1dyrektywa
Ochrona zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylenie dyrektywy 84/466/Euratom.Dz.Urz.UE1997.180.22dyrektywa
Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.Dz.Urz.UE1997.180.1rozp.
Zmiana po raz pierwszy dyrektywy 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).Dz.Urz.UE1997.179.4dyrektywa
Kryteria wspólnotowe dla punktów kontroli oraz zmiana planu trasy określonego w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG.Dz.Urz.UE1997.174.1rozp.
Klasyfikacja niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej.Dz.Urz.UE1997.170.13rozp.
Ustanowienie minimalnych danych wymaganych w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty.Dz.Urz.UE1997.164.42decyzja
Niektóre przepisy dotyczące wprowadzenia euro.Dz.Urz.UE1997.162.1rozp.
Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.Dz.Urz.UE1997.144.19dyrektywa
Ustalenie wykazu państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.Dz.Urz.UE1997.122.21decyzja
Wykonanie dyrektywy Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego.Dz.Urz.UE1997.118.1dyrektywa
Zastąpienie decyzji Komisji 96/536/WE z dnia 29 lipca 1996 r. ustanawiającej wykaz produktów na bazie mleka, odnośnie do których Państwa Członkowskie są upoważnione do udzielania indywidualnych lub ogólnych odstępstw na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 92/46/EWG oraz charakter tych odstępstw stosowanych przy wytwarzaniu takich produktów.Dz.Urz.UE1997.114.45decyzja
Zmiana dyrektywy 92/117/EWG dotyczącej środków ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność.Dz.Urz.UE1997.113.9dyrektywa
Przyjęcie norm Eurocontrol oraz zmiana dyrektywy Rady 93/65/EWG w sprawie definicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla zamówień na sprzęt i systemy zarządzania ruchem powietrznym.Dz.Urz.UE1997.95.16dyrektywa
Ustanowienie warunków zdrowotnych zwierząt i wzoru świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych z państw trzecich i uchylająca decyzję 91/449/EWG.Dz.Urz.UE1997.89.32decyzja
Zmiana dyrektywy 95/2/WE o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące.Dz.Urz.UE1997.86.4dyrektywa
Systemy rekompensat dla inwestorów.Dz.Urz.UE1997.84.22dyrektywa
Wzajemna pomoc między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego.Dz.Urz.UE1997.82.1rozp.
Zmiana, w odniesieniu do terytorium statystycznego, rozporządzenia (WE) nr 1172/95 w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi.Dz.Urz.UE1997.75.1rozp.
Zmiana dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.Dz.Urz.UE1997.73.5dyrektywa
Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.Dz.Urz.UE1997.61.1rozp.
Zmiana dyrektywy 89/398/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.Dz.Urz.UE1997.48.20dyrektywa
Zmiana dyrektywy 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych.Dz.Urz.UE1997.48.16dyrektywa
Wyposażenie statków.Dz.Urz.UE1997.46.25dyrektywa
Zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.Dz.Urz.UE1997.46.1dyrektywa
Transgraniczne przelewy bankowe.Dz.Urz.UE1997.43.25dyrektywa
Nowa żywność i nowe składniki żywności.Dz.Urz.UE1997.43.1rozp.
Nazewnictwo wyrobów włókienniczych.Dz.Urz.UE1997.32.38dyrektywa
Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej.Dz.Urz.UE1997.27.20dyrektywa
Ustanowienie przepisów w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych.Dz.Urz.UE1997.24.26decyzja
Nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Malezji i Chińskiej Republiki Ludowej oraz ostateczny pobór cła antydumpingowego.Dz.Urz.UE1997.22.1rozp.
Ochrona osób znajdujących się w pojazdach silnikowych podczas zderzenia czołowego i zmiana dyrektywy 70/156/EWG.Dz.Urz.UE1997.18.7dyrektywa
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.Dz.Urz.UE1997.18.1dyrektywa
Ustanowienie warunków zdrowotnych i świadectwa zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa zwierząt łownych i mięsa króliczego.Dz.Urz.UE1997.17.34decyzja
Zezwolenie na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93.Dz.Urz.UE1997.17.17rozp.
Zmiana rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.Dz.Urz.UE1997.17.1rozp.
Dostosowanie do postępu technicznego załączników II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych.Dz.Urz.UE1997.16.85dyrektywa
Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw.Dz.Urz.UE1997.14.1rozp.
Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.Dz.Urz.UE1997.10.13dyrektywa
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.162.1136rozp.
Klasyfikacja odpadów.Dz.U.1997.162.1135rozp.
Określenie wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego.Dz.U.1997.162.1134rozp.
Rodzaje dokumentów oraz zakres informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasady udzielania koncesji na taki przywóz.Dz.U.1997.162.1133rozp.
Ustanowienie nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.Dz.U.1997.162.1132rozp.
Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.Dz.U.1997.162.1131rozp.
Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.Dz.U.1997.162.1130rozp.
Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.Dz.U.1997.162.1129rozp.
Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.Dz.U.1997.162.1128rozp.
Określenie wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.Dz.U.1997.162.1127rozp.
Pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.Dz.U.1997.162.1126rozp.
Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.Dz.U.1997.162.1125rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.Dz.U.1997.162.1124rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.Dz.U.1997.162.1123rozp.
Utworzenie urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.Dz.U.1997.162.1122rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.Dz.U.1997.162.1121rozp.
Zmiana wskaźnika U.Dz.U.1997.162.1120rozp.
Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.Dz.U.1997.162.1119rozp.
Organizacja roku szkolnego.Dz.U.1997.162.1118rozp.
Opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.Dz.U.1997.162.1117rozp.
Opłaty za składowanie odpadów.Dz.U.1997.162.1116rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.Dz.U.1997.162.1115rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.Dz.U.1997.162.1114rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.162.1113rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.Dz.U.1997.162.1112rozp.
Wytyczne dotyczące racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej.Dz.U.1997.162.1111rozp.
Określenie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.162.1110rozp.
Wydatki budżetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.Dz.U.1997.162.1109rozp.
Zasady współdziałania organów celnych z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakres ich świadczeń na rzecz organów celnych.Dz.U.1997.162.1108rozp.
Ustalenie równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.Dz.U.1997.162.1107rozp.
Ustalenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.Dz.U.1997.162.1106rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.Dz.U.1997.162.1105rozp.
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.Dz.U.1997.162.1104ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.Dz.U.1997.161.1103rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.Dz.U.1997.161.1102rozp.
Warunki wynagradzania egzaminatorów.Dz.U.1997.160.1101rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.Dz.U.1997.160.1100rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.Dz.U.1997.160.1099rozp.
Długotrwałe akcje ratownicze, szczegółowe normy, zasady i warunki otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposób ustalania jego wysokości oraz szczegółowe zasady wypłacania.Dz.U.1997.160.1098rozp.
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.Dz.U.1997.160.1097rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.Dz.U.1997.160.1096rozp.
Określenie wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.Dz.U.1997.160.1095rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.160.1094rozp.
Utworzenie sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.160.1093rozp.
Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.Dz.U.1997.160.1092rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.Dz.U.1997.160.1091rozp.
Określenie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r.Dz.U.1997.160.1090rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.Dz.U.1997.160.1089rozp.
Ustanowienie czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.Dz.U.1997.160.1088rozp.
Zmiana ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.Dz.U.1997.160.1087ustawa
Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.Dz.U.1997.160.1086ustawa
Zmiana ustawy o cenach.Dz.U.1997.160.1085ustawa
Zmiana ustawy - Kodeks celny.Dz.U.1997.160.1084ustawa
Zmiana ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz zmiana niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.160.1083ustawa
Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Dz.U.1997.160.1082ustawa
Zmiana ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.Dz.U.1997.160.1081ustawa
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.Dz.U.1997.160.1080ustawa
Zmiana ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Dz.U.1997.160.1079ustawa
Zmiana ustawy o kulturze fizycznej.Dz.U.1997.160.1078ustawa
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt K. 2/97.Dz.U.1997.159.1077wyrok
Wysokość opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.Dz.U.1997.159.1076rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.Dz.U.1997.159.1075rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.Dz.U.1997.159.1074rozp.
Ustanowienie kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.Dz.U.1997.159.1073rozp.
Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.Dz.U.1997.159.1072rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.Dz.U.1997.159.1071rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.Dz.U.1997.159.1070rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.Dz.U.1997.159.1069rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.159.1068rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.Dz.U.1997.159.1067rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.Dz.U.1997.159.1066rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.Dz.U.1997.159.1065rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.Dz.U.1997.159.1064rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.159.1063rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.Dz.U.1997.159.1062rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.159.1061rozp.
Ustanowienie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.Dz.U.1997.159.1060rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskich.Dz.U.1997.159.1059rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.Dz.U.1997.159.1058rozp.
Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Rumunii.Dz.U.1997.159.1057rozp.
Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.159.1056rozp.
Zatwierdzenie cenników energii elektrycznej.Dz.U.1997.158.1055rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.Dz.U.1997.158.1054rozp.
Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych nadwozi i podwozi do tych pojazdów.Dz.U.1997.158.1053rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.Dz.U.1997.158.1052rozp.
Szczegółowy tryb ustalania wartości celnej przywożonych towarów.Dz.U.1997.158.1051rozp.
Określenie wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu lub umorzenia.Dz.U.1997.158.1050rozp.
Sposób i tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.Dz.U.1997.158.1049rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.Dz.U.1997.158.1048rozp.
Ustanowienie Taryfy celnej.Dz.U.1997.158.1047rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.Dz.U.1997.158.1046rozp.
Zmiana ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.Dz.U.1997.158.1045ustawa
Zmiana ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.Dz.U.1997.158.1044ustawa
Zmiana ustawy o usługach turystycznych.Dz.U.1997.158.1043ustawa
Zmiana ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.Dz.U.1997.158.1042ustawa
Zmiana ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.158.1041ustawa
Utrata mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.157.1040obw.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt K 13/97.Dz.U.1997.157.1039wyrok
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.Dz.U.1997.157.1038rozp.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.Dz.U.1997.157.1037rozp.
Tryb składania wniosków oraz terminy i sposób wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzory urzędowe formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne.Dz.U.1997.157.1036rozp.
Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".Dz.U.1997.157.1035rozp.
Zatwierdzenie cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".Dz.U.1997.157.1034rozp.
Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.Dz.U.1997.157.1033rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.Dz.U.1997.157.1032rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.Dz.U.1997.157.1031rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.Dz.U.1997.157.1030rozp.
Ochrona przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.Dz.U.1997.157.1029ustawa
Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.Dz.U.1997.157.1028ustawa
Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.Dz.U.1997.157.1027ustawa
Administrowanie obrotem z zagranicą usługami.Dz.U.1997.157.1026ustawa
Wysokość opłat za czynności organów dozoru technicznego.Dz.U.1997.156.1025rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.Dz.U.1997.156.1024rozp.
Tryb, warunki, okres zwolnienia od cła, normy ilościowe oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.Dz.U.1997.156.1023rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.Dz.U.1997.156.1022rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.Dz.U.1997.156.1021rozp.
Ustanowienie czasowego zakazu przywozu żelatyny.Dz.U.1997.156.1020rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Leśnictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.156.1019rozp.
Określenie wzorów urzędowych formularzy.Dz.U.1997.155.1018rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.Dz.U.1997.155.1017rozp.
Wysokość oraz warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.Dz.U.1997.154.1016rozp.
Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.Dz.U.1997.154.1015rozp.
Rodzaje i wzory dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organy właściwe do ich wydawania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.Dz.U.1997.154.1014rozp.
Opłaty za czynności adwokackie oraz opłaty za czynności radców prawnych.Dz.U.1997.154.1013rozp.
Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.Dz.U.1997.154.1012rozp.
Warunki, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.Dz.U.1997.154.1011rozp.
Wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenie jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów.Dz.U.1997.154.1010rozp.
Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r.Dz.U.1997.154.1009rozp.
Agencje celne i agenci celni.Dz.U.1997.154.1008rozp.
Sposoby i warunki wykonywania kontroli celnej.Dz.U.1997.154.1007rozp.
Wykaz gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.Dz.U.1997.153.1006rozp.
Zasady i warunki korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska.Dz.U.1997.153.1005rozp.
Ustalenie planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".Dz.U.1997.153.1004rozp.
Ustalenie planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Dz.U.1997.153.1003rozp.
Warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposób ustalania jego wysokości oraz szczegółowe zasady wypłacania.Dz.U.1997.152.1002rozp.
Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.152.1001rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.Dz.U.1997.151.1000rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.Dz.U.1997.151.999rozp.
Sposób podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r.Dz.U.1997.151.998rozp.
Określenie siedzib i terytorialnego zakresu działania rejonowych i granicznych lekarzy weterynarii.Dz.U.1997.150.997rozp.
Określenie przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.Dz.U.1997.150.996rozp.
Określenie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.Dz.U.1997.149.995rozp.
Wysokość prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.Dz.U.1997.148.994rozp.
Opłaty za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.Dz.U.1997.148.993rozp.
Określenie wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.Dz.U.1997.148.992rozp.
Określenie dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji.Dz.U.1997.148.991rozp.
Dodatkowe warunki do udzielenia zezwolenia krajowym przedsiębiorcom na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, przewozów wahadłowych i okazjonalnych.Dz.U.1997.148.990rozp.
Gospodarcze procedury celne i procedury uproszczone.Dz.U.1997.147.989rozp.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt K. 1/97.Dz.U.1997.146.988wyrok
Zmiana rozporządzenia w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.Dz.U.1997.146.987rozp.
Określenie trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.Dz.U.1997.146.986rozp.
Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.Dz.U.1997.146.985rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.Dz.U.1997.146.984rozp.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt U. 11/97.Dz.U.1997.145.983wyrok
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt U. 6/96.Dz.U.1997.145.982wyrok
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt U. 6/97.Dz.U.1997.145.981wyrok
Zakres, szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.Dz.U.1997.145.980rozp.
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakres ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.Dz.U.1997.145.979rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa.Dz.U.1997.145.978rozp.
Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej oraz ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.Dz.U.1997.145.977rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.Dz.U.1997.145.976rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.Dz.U.1997.145.975rozp.
Skład liczbowy i szczegółowy tryb tworzenia komisji dyscyplinarnych I instancji oraz ustanawiania rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, wykonywania i zacierania kar dyscyplinarnych oraz ponoszenia kosztów obrońcy, biegłych i ekspertyz w postępowaniu dyscyplinarnym.Dz.U.1997.145.974rozp.
Tryb i warunki wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadki, w których można je stosować, a także sposób określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.Dz.U.1997.145.973rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.Dz.U.1997.145.972rozp.
Utrata mocy obowiązującej art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.144.971obw.
Minimalny udział audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.Dz.U.1997.144.970rozp.
Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.Dz.U.1997.144.969rozp.
Szczegółowa organizacja komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowe zasady wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.144.968rozp.
Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.Dz.U.1997.144.967rozp.
Określenie wypadków, w których nie powstaje dług celny.Dz.U.1997.144.966rozp.
Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1998 r.Dz.U.1997.144.965rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.Dz.U.1997.144.964rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.Dz.U.1997.144.963rozp.
Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.Dz.U.1997.143.962rozp.
Waloryzacja podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.Dz.U.1997.143.961rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Dz.U.1997.143.960rozp.
Ustalenie taryf dla ciepła.Dz.U.1997.143.959rozp.
Określenie wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposób ich naliczania.Dz.U.1997.143.958rozp.
Szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką.Dz.U.1997.143.957rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Dz.U.1997.143.956rozp.
Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.Dz.U.1997.143.955rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.Dz.U.1997.143.954rozp.
Utworzenie stałych komitetów Rady Ministrów.Dz.U.1997.143.953rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.Dz.U.1997.143.952rozp.
Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.Dz.U.1997.142.951ustawa
Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Dz.U.1997.142.950ustawa
Ustanowienie norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenie uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.Dz.U.1997.142.949rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.Dz.U.1997.141.948rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestru dzienników i czasopism.Dz.U.1997.141.947rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.Dz.U.1997.141.946rozp.
Fundusze przemysłowe i ich prywatyzacja w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.Dz.U.1997.141.945ustawa
Dyscyplina wojskowa.Dz.U.1997.141.944ustawa
Działy administracji rządowej.Dz.U.1997.141.943ustawa
Warunki wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.Dz.U.1997.141.942ustawa
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt K. 22/97.Dz.U.1997.140.941wyrok
Listy zastawne i banki hipoteczne.Dz.U.1997.140.940ustawa
Prawo bankowe.Dz.U.1997.140.939ustawa
Narodowy Bank Polski.Dz.U.1997.140.938ustawa
Opłaty pobierane przez organy celne.Dz.U.1997.139.937rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.139.936rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.Dz.U.1997.139.935rozp.
Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.Dz.U.1997.139.934ustawa
Fundusze inwestycyjne.Dz.U.1997.139.933ustawa
Pracownicze programy emerytalne.Dz.U.1997.139.932ustawa
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt U. 3/97.Dz.U.1997.138.931wyrok
Określenie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.Dz.U.1997.138.930rozp.
Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.Dz.U.1997.138.929rozp.
Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.Dz.U.1997.138.928rozp.
Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.Dz.U.1997.138.927rozp.
Ordynacja podatkowa.Dz.U.1997.137.926ustawa
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.Dz.U.1997.136.925rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.Dz.U.1997.136.924rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego.Dz.U.1997.136.923rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.Dz.U.1997.136.922rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.Dz.U.1997.136.921rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.Dz.U.1997.135.920rozp.
Ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacja tych upraw w 1998 r.Dz.U.1997.135.919rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.Dz.U.1997.135.918rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.Dz.U.1997.135.917rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.Dz.U.1997.135.916rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.135.915rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.Dz.U.1997.135.914rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.135.913rozp.
Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.Dz.U.1997.135.912rozp.
Ustanowienie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Dz.U.1997.135.911rozp.
Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".Dz.U.1997.135.910rozp.
Ustanowienie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.135.909rozp.
Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".Dz.U.1997.135.908rozp.
Ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.135.907rozp.
Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".Dz.U.1997.135.906rozp.
Ustanowienie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.135.905rozp.
Ustanowienie "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".Dz.U.1997.135.904rozp.
Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.Dz.U.1997.135.903rozp.
Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.Dz.U.1997.135.902rozp.
Zakres i warunki korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.Dz.U.1997.134.901rozp.
Podział środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.Dz.U.1997.134.900rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.Dz.U.1997.134.899rozp.
Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.Dz.U.1997.134.898rozp.
Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.Dz.U.1997.134.897rozp.
Nadanie osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.Dz.U.1997.134.896rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.134.895rozp.
Wysokość opłat oraz warunki zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.Dz.U.1997.134.894rozp.
Ustrój i organizacja centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowe zasady udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń.Dz.U.1997.134.893rozp.
Szczegółowa organizacja i sposób prowadzenia rejestru zastawów.Dz.U.1997.134.892rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.Dz.U.1997.134.891rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.Dz.U.1997.134.890rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Dz.U.1997.134.889rozp.
Szczegółowe zasady i tryb kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.Dz.U.1997.134.888rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.134.887rozp.
Określenie reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania.Dz.U.1997.134.886rozp.
Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmiana niektórych ustaw.Dz.U.1997.133.885ustawa
Usługi turystyczne.Dz.U.1997.133.884ustawa
Ochrona danych osobowych.Dz.U.1997.133.883ustawa
Komornicy sądowi i egzekucja.Dz.U.1997.133.882ustawa
Zasady i tryb ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów.Dz.U.1997.132.881rozp.
Sposób dystrybucji komórek, tkanek i narządów.Dz.U.1997.132.880rozp.
Bezpieczeństwo żeglugi statków morskich i bezpieczeństwo życia na morzu.Dz.U.1997.132.879rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U.1997.132.878rozp.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.Dz.U.1997.132.877rozp.
Kampinoski Park Narodowy.Dz.U.1997.132.876rozp.
Szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenie jej wzoru i sposobu noszenia.Dz.U.1997.131.875rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.131.874rozp.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.Dz.U.1997.130.873rozp.
Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.Dz.U.1997.130.872rozp.
Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.Dz.U.1997.130.871rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.Dz.U.1997.130.870rozp.
Szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.Dz.U.1997.130.869rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.Dz.U.1997.130.868rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.Dz.U.1997.130.867rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.Dz.U.1997.130.866rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.Dz.U.1997.130.865rozp.
Zasady wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk.Dz.U.1997.130.864rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.Dz.U.1997.130.863rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.Dz.U.1997.130.862rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.Dz.U.1997.130.861rozp.
Zasady wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.Dz.U.1997.130.860rozp.
Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.Dz.U.1997.130.859rozp.
Uposażenie członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.Dz.U.1997.130.858rozp.
Określenie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.Dz.U.1997.130.857rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.Dz.U.1997.130.856rozp.
Szczegółowe zasady ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposób zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunki oprocentowania nie spłaconej należności.Dz.U.1997.130.855rozp.
Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.Dz.U.1997.130.854rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.Dz.U.1997.130.853rozp.
Określenie innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych.Dz.U.1997.130.852rozp.
Określenie szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia.Dz.U.1997.130.851rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.130.850rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.Dz.U.1997.130.849rozp.
Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.Dz.U.1997.130.848rozp.
Zmiana granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadanie statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.Dz.U.1997.130.847rozp.
Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.Dz.U.1997.130.846rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.Dz.U.1997.129.845rozp.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz.U.1997.129.844rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.Dz.U.1997.129.843rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.Dz.U.1997.129.842rozp.
Określenie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.Dz.U.1997.129.841rozp.
Sprostowanie błędów.Dz.U.1997.128.840obw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.128.839rozp.
Zasady wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.Dz.U.1997.128.838rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Dz.U.1997.128.837rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.Dz.U.1997.128.836rozp.
Odraczanie płatności należności celnych oraz udzielanie innych ułatwień płatniczych.Dz.U.1997.128.835rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dz.U.1997.128.834rozp.
Sposób i tryb określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.Dz.U.1997.128.833rozp.
Szczegółowe zasady organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywanie innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku.Dz.U.1997.128.832rozp.
Zakres i sposób wyodrębnienia składników majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej.Dz.U.1997.128.831rozp.
Określenie wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.Dz.U.1997.128.830rozp.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).Dz.U.1997.128.829rozp.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.Dz.U.1997.127.828ośw.rz.
Umowa o małym ruchu granicznym. Zakopane.Dz.U.1997.127.827um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.Dz.U.1997.127.826ośw.rz.
Umowa o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych. Warszawa.Dz.U.1997.127.825um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.Dz.U.1997.127.824ośw.rz.
Umowa o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben. Warszawa.Dz.U.1997.127.823um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.Dz.U.1997.127.822ośw.rz.
Umowa o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu. Warszawa.Dz.U.1997.127.821um.m.
Wejście w życie Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzonego w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r.Dz.U.1997.127.820ośw.rz.
Porozumienie w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938. Warszawa.Dz.U.1997.127.819um.m.
Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Manili dnia 9 września 1992 r.Dz.U.1997.127.818ośw.rz.
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Manila.Dz.U.1997.127.817um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.Dz.U.1997.127.816ośw.rz.
Konwencja konsularna. Warszawa.Dz.U.1997.127.815um.m.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.126.814rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.Dz.U.1997.126.813rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.Dz.U.1997.126.812rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.Dz.U.1997.126.811rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.Dz.U.1997.126.810rozp.
Wysokość oraz zasady pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej.Dz.U.1997.126.809rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.Dz.U.1997.126.808rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.Dz.U.1997.126.807rozp.
Określenie przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.Dz.U.1997.126.806rozp.
Zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.Dz.U.1997.126.805ustawa
Nadanie osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.Dz.U.1997.125.804rozp.
Szczegółowy wykaz paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.Dz.U.1997.125.803rozp.
Określenie sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.Dz.U.1997.125.802rozp.
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r.Dz.U.1997.125.801ośw.rz.
Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. Rzym.Dz.U.1997.125.800um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.Dz.U.1997.125.799ośw.rz.
Konwencja Konsularna. Tallin.Dz.U.1997.125.798um.m.
Szczegółowe zasady oraz tryb refundacji, a także sposób przekazywania przez aptekę danych dotyczących obrotu lekami refundowanymi oraz ich zakres.Dz.U.1997.124.797rozp.
Zadania służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaj i tryb uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzaje dokumentów potwierdzających ich posiadanie.Dz.U.1997.124.796rozp.
Specjalizacje lekarskie niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.Dz.U.1997.124.795rozp.
Określenie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień.Dz.U.1997.124.794rozp.
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowe zasady wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii.Dz.U.1997.124.793rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.Dz.U.1997.124.792rozp.
Egzaminy na doradcę podatkowego.Dz.U.1997.124.791rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Dz.U.1997.124.790rozp.
Zmiana składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.Dz.U.1997.124.789rozp.
Szczegółowy zakres działania dyrektora generalnego urzędu.Dz.U.1997.124.788rozp.
Określenie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.Dz.U.1997.124.787rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat drogowych.Dz.U.1997.124.786rozp.
Szczegółowy tryb oraz warunki uprawniające do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego.Dz.U.1997.124.785rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.Dz.U.1997.124.784rozp.
Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz obrót tymi wyrobami.Dz.U.1997.124.783ustawa
Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.124.782ustawa
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.Dz.U.1997.123.781ustawa
Finansowanie dróg publicznych.Dz.U.1997.123.780ustawa
Straże gminne.Dz.U.1997.123.779ustawa
Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych.Dz.U.1997.123.778ustawa
Zatrudnianie osób pozbawionych wolności.Dz.U.1997.123.777ustawa
Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.Dz.U.1997.123.776ustawa
Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy - Prawo budżetowe.Dz.U.1997.123.775ustawa
Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich.Dz.U.1997.123.774ustawa
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.122.773rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.122.772rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.122.771rozp.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.Dz.U.1997.121.770ustawa
Krajowy Rejestr Sądowy.Dz.U.1997.121.769ustawa
Rodzaje dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania.Dz.U.1997.120.768rozp.
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposób dokumentowania tych badań.Dz.U.1997.120.767rozp.
Wykonywanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek.Dz.U.1997.120.766rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.Dz.U.1997.120.765rozp.
Określenie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.Dz.U.1997.120.764rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.Dz.U.1997.120.763rozp.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.Dz.U.1997.120.762rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.Dz.U.1997.120.761rozp.
Określenie stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat dewizowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenie czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenie stawek tych opłat.Dz.U.1997.120.760rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.Dz.U.1997.120.759rozp.
Świadczenia dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczenia dla osób nie będących pracownikami.Dz.U.1997.120.758rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.Dz.U.1997.120.757rozp.
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.Dz.U.1997.120.756rozp.
Szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowe kwalifikacje zawodowe, wzory oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.Dz.U.1997.119.755rozp.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.Dz.U.1997.118.754ustawa
Prawo o ustroju sądów wojskowych.Dz.U.1997.117.753ustawa
Zmiana ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.Dz.U.1997.117.752ustawa
Zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.117.751ustawa
Zakres i rodzaj świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakres i rodzaje takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.Dz.U.1997.116.750rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.Dz.U.1997.116.749rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.Dz.U.1997.116.748rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dz.U.1997.116.747rozp.
Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w Urzędzie Ochrony Państwa.Dz.U.1997.116.746rozp.
Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasady przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.Dz.U.1997.116.745rozp.
Ustalenie szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania w zakresie ochrony gospodarki narodowej między Urzędem Ochrony Państwa a Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.Dz.U.1997.116.744rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.Dz.U.1997.116.743rozp.
Utworzenie gminy, ustalenie granic, nazw i siedzib niektórych gmin oraz zmiana granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.Dz.U.1997.116.742rozp.
Gospodarka nieruchomościami.Dz.U.1997.115.741ustawa
Ochrona osób i mienia.Dz.U.1997.114.740ustawa
Cudzoziemcy.Dz.U.1997.114.739ustawa
Świadek koronny.Dz.U.1997.114.738ustawa
Określenie wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowe zasady i tryb wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.Dz.U.1997.113.737rozp.
Stosowanie szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.Dz.U.1997.113.736ustawa
Restrukturyzacja finansowa jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz wprowadzenie opłaty węglowej.Dz.U.1997.113.735ustawa
Zmiana ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin.Dz.U.1997.113.734ustawa
Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.Dz.U.1997.113.733ustawa
Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Dz.U.1997.113.732ustawa
Zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Dz.U.1997.113.731ustawa
Określenie mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach w służbie cywilnej oraz do ustalenia stawek dodatku służby cywilnej.Dz.U.1997.112.730rozp.
Uprawianie żeglarstwa.Dz.U.1997.112.729rozp.
Określenie zasad tworzenia sekcji w ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej i uzupełniania ich składu.Dz.U.1997.111.728rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów.Dz.U.1997.111.727rozp.
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.Dz.U.1997.111.726ustawa
Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.Dz.U.1997.111.725ustawa
Ochrona zwierząt.Dz.U.1997.111.724ustawa
Zmiana ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz zmiana ustawy - Prawo spółdzielcze.Dz.U.1997.111.723ustawa
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.Dz.U.1997.111.722ustawa
Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.Dz.U.1997.110.721ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.Dz.U.1997.110.720rozp.
Tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.Dz.U.1997.110.719rozp.
Szkolenia i egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzenia członków rad nadzorczych tych spółek.Dz.U.1997.110.718rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.Dz.U.1997.110.717rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.Dz.U.1997.110.716rozp.
Zmiana ustawy - Prawo łowieckie.Dz.U.1997.110.715ustawa
Zmiana ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.Dz.U.1997.110.714ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.Dz.U.1997.109.713rozp.
Określenie wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień.Dz.U.1997.109.712rozp.
Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.109.711rozp.
Zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody starosty.Dz.U.1997.109.710rozp.
Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.109.709rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.Dz.U.1997.109.708rozp.
Określenie wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątki od tej zasady.Dz.U.1997.109.707rozp.
Gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.Dz.U.1997.109.706rozp.
Utworzenie gmin, przejęcie zadań i kompetencji oraz nadanie statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim.Dz.U.1997.109.705rozp.
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz.U.1997.109.704rozp.
Przekazanie wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego.Dz.U.1997.109.703rozp.
Szczegółowe zasady planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.Dz.U.1997.109.702rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.Dz.U.1997.108.701rozp.
Szczegółowe zasady i kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.Dz.U.1997.108.700rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.108.699rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.Dz.U.1997.108.698rozp.
Częściowe rozdysponowanie rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.Dz.U.1997.108.697rozp.
Określenie szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.Dz.U.1997.108.696rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.107.695rozp.
Utworzenie Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi.Dz.U.1997.107.694rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Dz.U.1997.107.693rozp.
Zmiana ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.Dz.U.1997.107.692ustawa
Zmiana ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.Dz.U.1997.107.691ustawa
Zmiana ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.Dz.U.1997.107.690ustawa
Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Dz.U.1997.107.689ustawa
Zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.Dz.U.1997.107.688ustawa
Polska Agencja Prasowa.Dz.U.1997.107.687ustawa
Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym.Dz.U.1997.107.686ustawa
Zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej.Dz.U.1997.107.685ustawa
Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Dz.U.1997.107.684ustawa
Warunki i tryb sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiana wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenie ich spłaty na raty oraz umorzenie wierzytelności w całości lub w części.Dz.U.1997.106.683rozp.
Zmiana ustawy o własności lokali.Dz.U.1997.106.682ustawa
Publiczna służba krwi.Dz.U.1997.106.681ustawa
Bezpieczeństwo imprez masowych.Dz.U.1997.106.680ustawa
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Dz.U.1997.106.679ustawa
Zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiana niektórych ustaw.Dz.U.1997.106.678ustawa
Warunki wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.Dz.U.1997.106.677ustawa
Zmiana ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.1997.106.676ustawa
Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".Dz.U.1997.106.675ustawa
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.Dz.U.1997.106.674ustawa
Wykorzystanie wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.Dz.U.1997.106.673ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.Dz.U.1997.105.672rozp.
Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia.Dz.U.1997.105.671rozp.
Kwalifikacja w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasady uzyskiwania takich kwalifikacji.Dz.U.1997.105.670rozp.
Szczegółowe zasady i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.Dz.U.1997.105.669rozp.
Kryteria, szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego, szczegółowe zasady powoływania składu zespołu oceniającego oraz zadania i obowiązki dyrektora w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.Dz.U.1997.105.668rozp.
Zasady naliczeń etatowych w Służbie Więziennej.Dz.U.1997.105.667rozp.
Zakres działania Rady do Spraw Muzeów oraz skład, liczba i sposób powoływania jej członków.Dz.U.1997.105.666rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.Dz.U.1997.105.665rozp.
Zakłady kształcenia nauczycieli.Dz.U.1997.104.664rozp.
Wejście w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisanego w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r.Dz.U.1997.104.663ośw.rz.
Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. Bruksela.Dz.U.1997.104.662um.m.
Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz zmiana niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.104.661ustawa
Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadania i obowiązki dyrektorów tych szkół w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.Dz.U.1997.103.660rozp.
Wynagrodzenie notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz wysokość niektórych opłat sądowych.Dz.U.1997.103.659rozp.
Zakres, wysokość i warunki otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.103.658rozp.
Uprawnienia do wykonywania polowania.Dz.U.1997.103.657rozp.
Zasady i sposób ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.Dz.U.1997.103.656rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.Dz.U.1997.103.655rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.Dz.U.1997.103.654rozp.
Zwiększenie wydatków oraz wysokość niedoboru budżetu państwa na rok 1997.Dz.U.1997.103.653rozp.
Zmiana ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.1997.103.652ustawa
Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.1997.103.651ustawa
Finansowanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa.Dz.U.1997.103.650ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.Dz.U.1997.102.649rozp.
Szczegółowy zakres działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.102.648rozp.
Określenie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.Dz.U.1997.102.647rozp.
Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.Dz.U.1997.102.646rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.102.645rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.102.644rozp.
Trybunał Konstytucyjny.Dz.U.1997.102.643ustawa
Utworzenie Uniwersytetu w Białymstoku.Dz.U.1997.102.642ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.Dz.U.1997.101.641rozp.
Określenie granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.Dz.U.1997.101.640rozp.
Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.101.639rozp.
Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.101.638rozp.
Okresy zaliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.Dz.U.1997.101.637rozp.
Tryb przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz tryb ustalania i wnoszenia opłat.Dz.U.1997.101.636rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.Dz.U.1997.101.635rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.Dz.U.1997.101.634rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie karty podatkowej.Dz.U.1997.101.633rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.Dz.U.1997.101.632rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.Dz.U.1997.101.631rozp.
Zmiana ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".Dz.U.1997.101.630ustawa
Zmiana ustawy - Prawo przewozowe.Dz.U.1997.101.629ustawa
Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest.Dz.U.1997.101.628ustawa
Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności, tryb postępowania przy orzekaniu oraz zakres, skład i sposób działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.Dz.U.1997.100.627rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.Dz.U.1997.100.626rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.Dz.U.1997.100.625rozp.
Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakres ich działania, a także zakres ich współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej.Dz.U.1997.100.624rozp.
Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.Dz.U.1997.100.623rozp.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.100.622rozp.
Zasady współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.Dz.U.1997.100.621rozp.
Szczegółowy tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.100.620rozp.
Określenie zakresu twórczych prac projektowych oraz tryb przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki.Dz.U.1997.100.619rozp.
Szczegółowe zasady i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół medycznych.Dz.U.1997.99.618rozp.
Przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.Dz.U.1997.99.617rozp.
Szczegółowe zasady i warunki przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.99.616rozp.
Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.Dz.U.1997.99.615rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.Dz.U.1997.99.614rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.Dz.U.1997.99.613rozp.
Orzekanie o niezdolności do pracy do celów rentowych.Dz.U.1997.99.612rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.Dz.U.1997.99.611rozp.
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.Dz.U.1997.99.610rozp.
Okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.Dz.U.1997.99.609rozp.
Babiogórski Park Narodowy.Dz.U.1997.99.608rozp.
Ojcowski Park Narodowy.Dz.U.1997.99.607rozp.
Szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.Dz.U.1997.99.606rozp.
Częściowe rozdysponowanie rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.Dz.U.1997.99.605rozp.
Partie polityczne.Dz.U.1997.98.604ustawa
Zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.Dz.U.1997.98.603ustawa
Prawo o ruchu drogowym.Dz.U.1997.98.602ustawa
Określenie wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.Dz.U.1997.97.601rozp.
Określenie wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.Dz.U.1997.97.600rozp.
Zryczałtowana dieta dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.Dz.U.1997.97.599rozp.
Diety i zwrot kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.Dz.U.1997.97.598rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.Dz.U.1997.97.597rozp.
Ustalenie wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.Dz.U.1997.97.596rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.Dz.U.1997.97.595rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.97.594rozp.
Służba medycyny pracy.Dz.U.1997.96.593ustawa
Odpady.Dz.U.1997.96.592ustawa
Transport kolejowy.Dz.U.1997.96.591ustawa
Wyższe szkoły zawodowe.Dz.U.1997.96.590ustawa
Zmiana ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych.Dz.U.1997.96.589ustawa
Zwolnienie od obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy na terenach dotkniętych powodzią.Dz.U.1997.95.588rozp.
Szczegółowy tryb nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych.Dz.U.1997.95.587rozp.
Szczegółowe warunki i tryb prowadzenia ewidencji mienia, jej udostępnianie i wydawanie z niej wyciągów przez Agencję Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.95.586rozp.
Wykaz gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o związkach zawodowych.Dz.U.1997.95.585rozp.
Sposób rozdysponowania kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby realizacji programu zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.Dz.U.1997.95.584rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.Dz.U.1997.95.583rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.Dz.U.1997.95.582rozp.
Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Dz.U.1997.95.581rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.95.580rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.Dz.U.1997.95.579rozp.
Szczegółowy tryb zbywania akcji Skarbu Państwa, zasady finansowania zbycia akcji oraz forma zapłaty za te akcje.Dz.U.1997.95.578rozp.
Określenie wzoru powszechnego świadectwa udziałowego, sposobu sporządzania spisów osób uprawnionych do odbioru powszechnych świadectw udziałowych, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania oraz sposobu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.Dz.U.1997.95.577rozp.
Szczegółowe zasady udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.94.576rozp.
Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.94.575rozp.
Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.Dz.U.1997.94.574rozp.
Zlecanie zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykaz tych zadań.Dz.U.1997.94.573rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.Dz.U.1997.93.572rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzoru kwestionariusza.Dz.U.1997.93.571rozp.
Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaj dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzór legitymacji pracownika socjalnego.Dz.U.1997.93.570rozp.
Zmiana ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmiana innych ustaw.Dz.U.1997.93.569ustawa
Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1997 r.Dz.U.1997.92.568rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.Dz.U.1997.91.567rozp.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.Dz.U.1997.91.566rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz.Dz.U.1997.91.565rozp.
Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.Dz.U.1997.91.564rozp.
Zasady wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.91.563rozp.
Nadanie statutu Agencji Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.91.562rozp.
Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Jezioranach.Dz.U.1997.91.561rozp.
Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.Dz.U.1997.91.560rozp.
Ustalenie kwot produkcji cukru.Dz.U.1997.91.559rozp.
Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Dz.U.1997.91.558rozp.
Kodeks karny wykonawczy.Dz.U.1997.90.557ustawa
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.Dz.U.1997.89.556ustawa
Kodeks postępowania karnego.Dz.U.1997.89.555ustawa
Przepisy wprowadzające Kodeks karny.Dz.U.1997.88.554ustawa
Kodeks karny.Dz.U.1997.88.553ustawa
Określenie wykroczeń, za które pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień.Dz.U.1997.87.552rozp.
Nadanie osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.Dz.U.1997.87.551rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata.Dz.U.1997.87.550rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.Dz.U.1997.87.549rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.Dz.U.1997.87.548rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.87.547rozp.
Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.Dz.U.1997.87.546rozp.
Zakres i zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.Dz.U.1997.86.545rozp.
Szczególne warunki sanitarne przy produkcji i w obrocie naturalnych wód mineralnych, mineralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych.Dz.U.1997.85.544rozp.
Wymogi, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki i położnej.Dz.U.1997.85.543rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.Dz.U.1997.85.542rozp.
Warunki uzyskania uprawnień, sposób obliczania, szczegółowe zasady i tryb wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa.Dz.U.1997.85.541rozp.
Sposób obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym.Dz.U.1997.85.540rozp.
Biblioteki.Dz.U.1997.85.539ustawa
Kasy oszczędnościowo-budowlane i wspieranie przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.Dz.U.1997.85.538ustawa
Określenie wzorów umundurowania, oznak służby, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i sposobów noszenia umundurowania i orderów, odznaczeń, medali, odznak oraz znaków identyfikacyjnych.Dz.U.1997.84.537rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.Dz.U.1997.83.536rozp.
Obowiązek stosowania Polskich Norm.Dz.U.1997.83.535rozp.
Niektóre dokumenty stosowane w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposób ich ewidencjonowania.Dz.U.1997.83.534rozp.
Rozciągnięcie przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.Dz.U.1997.83.533rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.Dz.U.1997.83.532rozp.
Wytyczne realizacji budżetu państwa w zakresie systemu rozliczeń wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.Dz.U.1997.83.531rozp.
Rozkład czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.82.530rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.Dz.U.1997.82.529rozp.
Ustalenie wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powodź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.Dz.U.1997.82.528rozp.
Określenie wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.Dz.U.1997.82.527rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.Dz.U.1997.82.526rozp.
Warunki i zakres zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi.Dz.U.1997.82.525rozp.
Przyznanie żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.Dz.U.1997.82.524rozp.
Szczegółowe zasady współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakres fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.Dz.U.1997.82.523rozp.
Szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasady spłaty pożyczek i kredytów.Dz.U.1997.82.522rozp.
Zasady i tryb udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.Dz.U.1997.82.521rozp.
Ustanowienie kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.Dz.U.1997.82.520rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.Dz.U.1997.82.519rozp.
Zmiana ustawy o związkach zawodowych oraz zmiana niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.82.518ustawa
Wzory wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykaz pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także tryb ich składania i rozpatrywania, sposób przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowe zasady ich zwrotu.Dz.U.1997.81.517rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.Dz.U.1997.81.516rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa.Dz.U.1997.81.515rozp.
Częściowe rozdysponowanie rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.Dz.U.1997.81.514rozp.
Określenie terminów składania wniosków, zasady podziału i tryb przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.Dz.U.1997.81.513rozp.
Zmiana ustawy o stanie wyjątkowym.Dz.U.1997.81.512ustawa
Zmiana ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.Dz.U.1997.80.511ustawa
Zmiana ustawy budżetowej na rok 1997.Dz.U.1997.80.510ustawa
Zmiana ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Dz.U.1997.80.509ustawa
Zmiana ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.1997.80.508ustawa
Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.1997.80.507ustawa
Zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.80.506ustawa
Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Dz.U.1997.80.505ustawa
Zmiana ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.Dz.U.1997.80.504ustawa
Zmiana ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.Dz.U.1997.80.503ustawa
Zmiana ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.Dz.U.1997.80.502ustawa
Zmiana ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.Dz.U.1997.80.501ustawa
Zmiana ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.Dz.U.1997.80.500ustawa
Zmiana ustawy o Policji.Dz.U.1997.80.499ustawa
Zmiana ustawy - Prawo celne.Dz.U.1997.80.498ustawa
Zmiana ustawy o drogach publicznych.Dz.U.1997.80.497ustawa
Zmiana ustawy o uposażeniu żołnierzy.Dz.U.1997.80.496ustawa
Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.80.495ustawa
Szczególne zasady postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r.Dz.U.1997.80.494ustawa
Szczególne zasady gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r.Dz.U.1997.80.493ustawa
Szczególne zasady remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi.Dz.U.1997.80.492ustawa
Stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.Dz.U.1997.80.491ustawa
Ważność referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.Dz.U.1997.79.490uchw.
Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.Dz.U.1997.79.489rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.Dz.U.1997.79.488rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych. Dz.U.1997.79.487rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.Dz.U.1997.79.486rozp.
Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy karnej skarbowej.Dz.U.1997.79.485ustawa
Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.Dz.U.1997.79.484ustawa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.78.483ustawa
Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.Dz.U.1997.77.482rozp.
Sprostowanie błędu w oświadczeniu rządowym z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników.Dz.U.1997.76.481obw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.Dz.U.1997.76.480rozp.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.Dz.U.1997.76.479rozp.
Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w dniu 18 lipca 1997 r.Dz.U.1997.76.478rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.Dz.U.1997.76.477rozp.
Skorygowane wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.Dz.U.1997.75.476obw.
Unieważnienie głosowania w referendum konstytucyjnym przeprowadzonym w dniu 25 maja 1997 r. w obwodach: nr 1 w Lubojnie, nr 1 w Pleśnej i nr 3 w Kutnie.Dz.U.1997.75.475uchw.
Skład oraz szczegółowe zasady działania i tryb powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.Dz.U.1997.75.474rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.Dz.U.1997.75.473rozp.
Objęcie przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.Dz.U.1997.75.472rozp.
Zmiana ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.Dz.U.1997.75.471ustawa
Zmiana ustawy o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.Dz.U.1997.75.470ustawa
Polska Akademia Nauk.Dz.U.1997.75.469ustawa
Przeciwdziałanie narkomanii.Dz.U.1997.75.468ustawa
Zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.Dz.U.1997.75.467ustawa
Umundurowanie policjantów.Dz.U.1997.74.466rozp.
Szczegółowe zasady i tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.Dz.U.1997.73.465rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.Dz.U.1997.73.464rozp.
Zasady ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych.Dz.U.1997.73.463rozp.
Wykonywanie zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu.Dz.U.1997.73.462rozp.
Szczegółowe zasady posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.Dz.U.1997.73.461rozp.
Współdziałanie Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.Dz.U.1997.73.460rozp.
Obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół artystycznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.Dz.U.1997.73.459rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.Dz.U.1997.73.458rozp.
Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.Dz.U.1997.73.457rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.Dz.U.1997.73.456rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 147 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm na statkach handlowych, przyjętej w Genewie dnia 29 października 1976 r.Dz.U.1997.72.455ośw.rz.
Konwencja nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych. Genewa.Dz.U.1997.72.454um.m.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.Dz.U.1997.72.453ośw.rz.
Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie. Genewa.Dz.U.1997.72.452um.m.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.Dz.U.1997.72.451ośw.rz.
Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Genewa.Dz.U.1997.72.450um.m.
Inspekcja Celna.Dz.U.1997.71.449ustawa
Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.Dz.U.1997.70.448rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.Dz.U.1997.70.447rozp.
Kwalifikacje zawodowe, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etaty stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.Dz.U.1997.70.446rozp.
Rodzaj dokumentów oraz zakres informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.Dz.U.1997.70.445rozp.
Określenie trybu wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 § 1 Kodeksu karnego, szczegółowe obowiązki tych zakładów i instytucji użyteczności publicznej w zakresie wykonywania tej pracy oraz szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z jej wykonywania, jak również szczegółowe zasady wynagradzania wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy skazanych i jej przebieg, a także określenie ulg podatkowych dla tych zakładów i instytucji.Dz.U.1997.70.444rozp.
Ujawnienie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.Dz.U.1997.70.443ustawa
Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.Dz.U.1997.69.442rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.Dz.U.1997.69.441rozp.
Szczegółowy tryb działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych.Dz.U.1997.69.440rozp.
Utrata mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego.Dz.U.1997.68.439obw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.Dz.U.1997.68.438rozp.
Wykaz nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność albo przedmiot użytkowania wieczystego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowe zasady i tryb przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.Dz.U.1997.68.437rozp.
Zmiana ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Dz.U.1997.68.436ustawa
Zmiana ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.Dz.U.1997.68.435ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.Dz.U.1997.67.434rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.67.433rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.Dz.U.1997.67.432rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.67.431rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.Dz.U.1997.67.430rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.Dz.U.1997.67.429rozp.
Szczegółowe zasady i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych.Dz.U.1997.67.428rozp.
Zadania i obowiązki dyrektora szkoły i placówki artystycznej w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.Dz.U.1997.67.427rozp.
Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, tryb postępowania odwoławczego oraz szczegółowe zasady powoływania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego.Dz.U.1997.67.426rozp.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.Dz.U.1997.67.425rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.Dz.U.1997.67.424rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.Dz.U.1997.67.423rozp.
Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.67.422zarz.
Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz towarów pochodzących z Rumunii.Dz.U.1997.66.421rozp.
Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.Dz.U.1997.66.420rozp.
Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.66.419rozp.
Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.Dz.U.1997.65.418rozp.
Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.Dz.U.1997.65.417rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.Dz.U.1997.65.416rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.65.415rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.Dz.U.1997.64.414rozp.
Szczegółowe zasady i tryb udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektóre wymagania dotyczące projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.Dz.U.1997.64.413rozp.
Zadania, szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasady udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakres czynności Sekretarza Kolegium.Dz.U.1997.64.412rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.Dz.U.1997.64.411rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.Dz.U.1997.64.410rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.Dz.U.1997.64.409rozp.
Zakres analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposób jej zlecania, opracowania, zasady odbioru i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.Dz.U.1997.64.408rozp.
Zmiana ustawy - Kodeks celny oraz zmiana ustawy - Prawo celne.Dz.U.1997.64.407ustawa
Zmiana ustawy o dozorze technicznym.Dz.U.1997.64.406ustawa
Zmiana ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Dz.U.1997.64.405ustawa
Utrata mocy obowiązującej § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.Dz.U.1997.63.404obw.
Utrata mocy obowiązującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.Dz.U.1997.63.403obw.
Szczegółowe zasady okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.Dz.U.1997.63.402rozp.
Wyroby, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.Dz.U.1997.63.401rozp.
Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.Dz.U.1997.63.400rozp.
Określenie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.Dz.U.1997.63.399rozp.
Szczegółowe zasady i tryb przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowe zasady i warunki korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.Dz.U.1997.63.398rozp.
Zakończenie likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu.Dz.U.1997.63.397rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.Dz.U.1997.63.396rozp.
Zasady i tryb opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.Dz.U.1997.63.395rozp.
Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.Dz.U.1997.63.394ośw.rz.
Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Skopje.Dz.U.1997.63.393um.m.
Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych.Dz.U.1997.62.392rozp.
Zasady, wysokość i tryb przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.Dz.U.1997.62.391rozp.
Poziom obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej.Dz.U.1997.61.390rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.Dz.U.1997.61.389rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.61.388rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych, przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.61.387rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.61.386rozp.
Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.61.385rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.61.384rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.Dz.U.1997.61.383rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.Dz.U.1997.61.382rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.61.381rozp.
Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.Dz.U.1997.61.380rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.Dz.U.1997.61.379rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.Dz.U.1997.61.378rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.Dz.U.1997.61.377rozp.
Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.Dz.U.1997.61.376rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.Dz.U.1997.60.375rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.Dz.U.1997.60.374rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.Dz.U.1997.60.373rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.Dz.U.1997.60.372rozp.
Warunki, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami.Dz.U.1997.60.371rozp.
Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Dz.U.1997.60.370ustawa
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcja Weterynaryjna.Dz.U.1997.60.369ustawa
Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.Dz.U.1997.59.368rozp.
Zmiany do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.Dz.U.1997.59.367um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Ottawie dnia 12 września 1994 r.Dz.U.1997.59.366ośw.rz.
Umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Ottawa.Dz.U.1997.59.365um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., sporządzonej w Jaworzynie Tatrzańskiej dnia 23 sierpnia 1996 r.Dz.U.1997.59.364ośw.rz.
Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. Jaworzyna Tatrzańska.Dz.U.1997.59.363um.m.
Rodzaje i organizacja schronisk dla nieletnich oraz zasady pobytu w nich nieletnich.Dz.U.1997.58.362rozp.
Rodzaje i organizacja zakładów poprawczych oraz zasady pobytu w nich nieletnich.Dz.U.1997.58.361rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia.Dz.U.1997.57.360rozp.
Określenie szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.Dz.U.1997.57.359rozp.
Określenie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.Dz.U.1997.57.358rozp.
Karta Nauczyciela.Dz.U.1997.56.357ustawa
Porządek przy połowach i sposób oznakowania sprzętu rybackiego.Dz.U.1997.55.356rozp.
Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.Dz.U.1997.55.355rozp.
Prawa i obowiązki pracownicze, zasady wynagradzania, wzory oznak, legitymacja służbowa, odznaka służbowa i umundurowanie strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzór oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.Dz.U.1997.55.354rozp.
Wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.Dz.U.1997.54.353obw.
Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.Dz.U.1997.54.352rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.Dz.U.1997.54.351rozp.
Upoważnienie organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.Dz.U.1997.54.350rozp.
Zmiana ustawy o lasach oraz zmiana niektórych ustaw.Dz.U.1997.54.349ustawa
Prawo energetyczne.Dz.U.1997.54.348ustawa
Utrata mocy obowiązującej art. 1 pkt 13 w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.Dz.U.1997.53.347obw.
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 1 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.Dz.U.1997.53.346uchw.
Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej.Dz.U.1997.53.345rozp.
Szczegółowe zasady sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich.Dz.U.1997.53.344rozp.
Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.Dz.U.1997.53.343rozp.
Określenie wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.Dz.U.1997.53.342rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.Dz.U.1997.53.341rozp.
Rozciągnięcie niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.Dz.U.1997.53.340rozp.
Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.Dz.U.1997.53.339rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.53.338rozp.
Organizacja i sposób zwalczania zanieczyszczeń na morzu.Dz.U.1997.53.337rozp.
Medyczne centra kształcenia ustawicznego dorosłych.Dz.U.1997.52.336rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.Dz.U.1997.52.335rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.Dz.U.1997.52.334rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.Dz.U.1997.52.333rozp.
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół publicznych kształcących pracowników służb socjalnych.Dz.U.1997.52.332rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.Dz.U.1997.52.331rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.Dz.U.1997.52.330rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim.Dz.U.1997.51.329rozp.
Spisy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.Dz.U.1997.51.328rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego.Dz.U.1997.51.327rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.Dz.U.1997.51.326rozp.
Utrata mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Dz.U.1997.50.325obw.
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.50.324uchw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dz.U.1997.50.323rozp.
Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.Dz.U.1997.50.322rozp.
Tryb składania wniosków i szczegółowe zasady przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1997 na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".Dz.U.1997.50.321rozp.
Tryb składania wniosków i szczegółowe zasady przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1997 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".Dz.U.1997.50.320rozp.
Nadanie statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.Dz.U.1997.50.319rozp.
Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i ochrona interesów konsumentów.Dz.U.1997.49.318ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.Dz.U.1997.48.317rozp.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji olejów roślinnych.Dz.U.1997.48.316rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla polskiej geologii", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.48.315rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.Dz.U.1997.47.314rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej.Dz.U.1997.47.313rozp.
Sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływanie i skład komisji kwalifikacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia jej członków.Dz.U.1997.47.312rozp.
Szczegółowy tryb nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.Dz.U.1997.47.311rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.Dz.U.1997.47.310rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.47.309rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.Dz.U.1997.47.308rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.Dz.U.1997.47.307rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.Dz.U.1997.47.306rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.Dz.U.1997.47.305rozp.
Określenie przedsiębiorstwa państwowego oraz państwowych osób prawnych nie będących spółkami, które mogą przekazywać gminom lub innym osobom prawnym zakładowe budynki mieszkalne.Dz.U.1997.47.304rozp.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokość świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.Dz.U.1997.47.303rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Dzieci.Dz.U.1997.47.302rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.47.301rozp.
Poprawki do załączników I, II i III do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenie uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników.Dz.U.1997.47.300um.m.
Zmiana ustawy - Prawo wodne.Dz.U.1997.47.299ustawa
Zmiana ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.Dz.U.1997.47.298ustawa
Zmiana ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.47.297ustawa
Utrata mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowania środowiska.Dz.U.1997.46.296obw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Dz.U.1997.46.295rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.Dz.U.1997.46.294rozp.
Szczegółowe zasady dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, tryb składania wniosków oraz przekazywanie środków i ich rozliczanie.Dz.U.1997.46.293rozp.
Tryb wydawania oraz rozpowszechniania Biuletynu Służby Cywilnej.Dz.U.1997.46.292rozp.
Powołanie i tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.Dz.U.1997.46.291rozp.
Ustanowienie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.46.290rozp.
Ustanowienie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.46.289rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.Dz.U.1997.46.288rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.Dz.U.1997.45.287ośw.rz.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wiedeń.Dz.U.1997.45.286um.m.
Przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1974 r., sporządzonego w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.Dz.U.1997.45.285ośw.rz.
Protokół o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. Wiedeń.Dz.U.1997.45.284um.m.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.Dz.U.1997.45.283ośw.rz.
Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów. Nowy Jork.Dz.U.1997.45.282um.m.
Sprostowanie błędów.Dz.U.1997.44.281obw.
Sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.Dz.U.1997.44.280rozp.
Zakaz przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z Królestwa Holandii.Dz.U.1997.44.279rozp.
Szczegółowe zasady ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zwalnianie z tych opłat, tryb i sposób ich pobierania oraz ustalanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.Dz.U.1997.44.278rozp.
Domy pomocy społecznej.Dz.U.1997.44.277rozp.
Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie.Dz.U.1997.44.276rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.Dz.U.1997.44.275rozp.
Ustanowienie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.Dz.U.1997.44.274rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin.Dz.U.1997.43.273rozp.
Zmiana niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.Dz.U.1997.43.272ustawa
Zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej.Dz.U.1997.43.271ustawa
Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.Dz.U.1997.43.270ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.Dz.U.1997.42.269rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.Dz.U.1997.42.268rozp.
Wynagrodzenia członków komisji służby cywilnej.Dz.U.1997.42.267rozp.
Liczba członków komisji służby cywilnej i kadencji tych komisji.Dz.U.1997.42.266rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.Dz.U.1997.42.265rozp.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).Dz.U.1997.42.264rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 września 1994 r.Dz.U.1997.42.263ośw.rz.
Konwencja bezpieczeństwa jądrowego. Wiedeń.Dz.U.1997.42.262um.m.
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.Dz.U.1997.41.261uchw.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.Dz.U.1997.41.260rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.Dz.U.1997.41.259rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych.Dz.U.1997.41.258rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.Dz.U.1997.41.257rozp.
Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.Dz.U.1997.41.256rozp.
Zmiana ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zmiana niektórych ustaw.Dz.U.1997.41.255ustawa
Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.41.254ustawa
Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.41.253ustawa
Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.41.252ustawa
Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.41.251ustawa
Wykaz leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.Dz.U.1997.40.250rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.Dz.U.1997.40.249rozp.
Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.Dz.U.1997.40.248rozp.
Gospodarowanie żywymi zasobami morza i ich ochrona.Dz.U.1997.39.247rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.Dz.U.1997.39.246rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.Dz.U.1997.39.245rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.Dz.U.1997.39.244rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.Dz.U.1997.39.243rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.Dz.U.1997.39.242rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.Dz.U.1997.39.241rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.Dz.U.1997.39.240rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.Dz.U.1997.39.239rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.Dz.U.1997.39.238rozp.
Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Belgradzie dnia 3 września 1996 r.Dz.U.1997.39.237ośw.rz.
Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Belgrad.Dz.U.1997.39.236um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r.Dz.U.1997.39.235ośw.rz.
Umowa o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód. Bruksela.Dz.U.1997.39.234um.m.
Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".Dz.U.1997.38.233rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.Dz.U.1997.37.232rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.Dz.U.1997.37.231rozp.
Zryczałtowana dieta dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.Dz.U.1997.37.230rozp.
Diety i zwrot kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.Dz.U.1997.37.229rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.Dz.U.1997.37.228rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.Dz.U.1997.37.227rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.Dz.U.1997.37.226ośw.rz.
Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.Dz.U.1997.37.225um.m.
Zmiana zakresu działania niektórych miast oraz miejskie strefy usług publicznych.Dz.U.1997.36.224ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.Dz.U.1997.36.223rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.Dz.U.1997.36.222rozp.
Określenie źródeł finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji.Dz.U.1997.36.221rozp.
Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.Dz.U.1997.36.220rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.Dz.U.1997.36.219rozp.
Określenie terminu utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych.Dz.U.1997.36.218rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Piątego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego (UPU), sporządzonego w Seulu dnia 14 września 1994.Dz.U.1997.36.217ośw.rz.
Piąty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Seul.Dz.U.1997.36.216um.m.
Szczegółowe zasady i warunki wykonywania polowania oraz obowiązek znakowania.Dz.U.1997.35.215rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.Dz.U.1997.34.214rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.Dz.U.1997.34.213rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.Dz.U.1997.34.212rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.Dz.U.1997.34.211rozp.
Szczegółowe zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalanie czynszu dzierżawnego, udział przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzór umowy dzierżawnej.Dz.U.1997.34.210rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.Dz.U.1997.34.209rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.Dz.U.1997.34.208rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.Dz.U.1997.34.207rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.Dz.U.1997.34.206rozp.
Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Spółdzielczości.Dz.U.1997.34.205rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.Dz.U.1997.34.204rozp.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji.Dz.U.1997.34.203rozp.
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjętego w Nairobi w dniu 26 września 1981 r.Dz.U.1997.34.202ośw.rz.
Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego. Nairobi.Dz.U.1997.34.201um.m.
Szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalanie liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.Dz.U.1997.33.200rozp.
Nadanie statutu Agencji Prywatyzacji.Dz.U.1997.33.199rozp.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.Dz.U.1997.33.198ośw.rz.
Konwencja konsularna. Warszawa.Dz.U.1997.33.197um.m.
Sprostowanie błędów w oświadczeniu rządowym z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r.Dz.U.1997.32.196obw.
Wyznaczenie narodowych funduszy inwestycyjnych, których akcje podlegają wymianie na powszechne świadectwa udziałowe, oraz termin rozpoczęcia tej wymiany.Dz.U.1997.32.195rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim.Dz.U.1997.32.194rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.Dz.U.1997.32.193rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.Dz.U.1997.32.192rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.Dz.U.1997.32.191rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.Dz.U.1997.32.190rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.Dz.U.1997.32.189rozp.
Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną.Dz.U.1997.32.188rozp.
Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.Dz.U.1997.32.187rozp.
Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.Dz.U.1997.32.186ośw.rz.
Umowa o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji. Brześć.Dz.U.1997.32.185um.m.
Zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.Dz.U.1997.32.184ustawa
Zmiana ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości.Dz.U.1997.32.183ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.Dz.U.1997.31.182rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.Dz.U.1997.31.181rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.Dz.U.1997.31.180rozp.
Określenie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasady stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1997 r.Dz.U.1997.31.179rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.Dz.U.1997.31.178rozp.
Przyznanie bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.Dz.U.1997.31.177rozp.
Określenie województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.Dz.U.1997.31.176rozp.
Zakres, tryb i warunki wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenie instytucji lokalnych.Dz.U.1997.31.175rozp.
Przeprowadzenie referendum konstytucyjnego.Dz.U.1997.31.174zarz.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.Dz.U.1997.30.173rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół.Dz.U.1997.30.172rozp.
Szczegółowe zasady prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy rezerwy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.Dz.U.1997.30.171rozp.
Wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.Dz.U.1997.30.170rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.Dz.U.1997.30.169rozp.
Ustalenie wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.Dz.U.1997.30.168rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.Dz.U.1997.30.167rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.Dz.U.1997.30.166rozp.
Przekazanie środków na jednorazowe wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracownikom szkół podstawowych.Dz.U.1997.30.165ustawa
Zrekompensowanie okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.Dz.U.1997.30.164ustawa
Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej.Dz.U.1997.30.163ustawa
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.Dz.U.1997.29.162uchw.
Wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.Dz.U.1997.29.161rozp.
Wynagradzanie nauczycieli.Dz.U.1997.29.160rozp.
Zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.Dz.U.1997.29.159rozp.
Ulgi we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.Dz.U.1997.29.158rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim.Dz.U.1997.28.157rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.Dz.U.1997.28.156rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.Dz.U.1997.28.155rozp.
Zmiana ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.Dz.U.1997.28.154ustawa
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne.Dz.U.1997.28.153ustawa
Zawód lekarza.Dz.U.1997.28.152ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.27.151rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii.Dz.U.1997.27.150rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy dla potrzeb przemysłu hutniczego.Dz.U.1997.27.149rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.Dz.U.1997.27.148rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.Dz.U.1997.27.147rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga.Dz.U.1997.27.146rozp.
Pełnomocnik Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.Dz.U.1997.27.145rozp.
Sposób podziału oraz szczegółowe zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1997 r.Dz.U.1997.27.144rozp.
Spółki z udziałem zagranicznym.Dz.U.1997.26.143ustawa
Przewóz przesyłek towarowych.Dz.U.1997.26.142rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.Dz.U.1997.26.141rozp.
Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku okresowego.Dz.U.1997.26.140rozp.
Szczegółowe zasady i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.Dz.U.1997.26.139rozp.
Wytyczne realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.Dz.U.1997.26.138rozp.
Podział środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej w 1997 r.Dz.U.1997.26.137rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.Dz.U.1997.25.136rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.Dz.U.1997.25.135rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.Dz.U.1997.25.134rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.Dz.U.1997.25.133rozp.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.Dz.U.1997.25.132rozp.
Szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.Dz.U.1997.25.131rozp.
Określenie wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w którym mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.Dz.U.1997.25.130rozp.
Określenie wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.Dz.U.1997.25.129rozp.
Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu.Dz.U.1997.25.128ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.Dz.U.1997.24.127rozp.
Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej.Dz.U.1997.24.126rozp.
Stopnie specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".Dz.U.1997.24.125rozp.
Wigierski Park Narodowy.Dz.U.1997.24.124rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.Dz.U.1997.24.123rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.Dz.U.1997.24.122rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych. Dz.U.1997.24.121rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.Dz.U.1997.24.120rozp.
Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmiana ustawy - Prawo bankowe.Dz.U.1997.24.119ustawa
Zmiana ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.Dz.U.1997.24.118ustawa
Kodeks celny.Dz.U.1997.23.117ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.Dz.U.1997.22.116rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Dz.U.1997.22.115rozp.
Określenie wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.Dz.U.1997.22.114rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek.Dz.U.1997.21.113rozp.
Zarządzenie ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.Dz.U.1997.21.112rozp.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.Dz.U.1997.21.111rozp.
Zasady rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.Dz.U.1997.21.110rozp.
Tryb postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.Dz.U.1997.21.109rozp.
Podział rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.Dz.U.1997.20.108rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.Dz.U.1997.20.107rozp.
Ustawa budżetowa na rok 1997.Dz.U.1997.19.106ustawa
Sprostowanie błędów.Dz.U.1997.18.105obw.
Kwalifikacje osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenie list osób konsultujących oraz sposób i tryb przeprowadzania konsultacji.Dz.U.1997.18.104rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.Dz.U.1997.18.103rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.Dz.U.1997.18.102rozp.
Kryteria oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadania i obowiązki dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.Dz.U.1997.18.101rozp.
Organizacja kuratorium oświaty.Dz.U.1997.18.100rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.Dz.U.1997.18.99rozp.
Określenie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.Dz.U.1997.18.98rozp.
Ratyfikacja Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję.Dz.U.1997.18.97ustawa
Ratyfikacja Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.Dz.U.1997.18.96ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.Dz.U.1997.17.95rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.Dz.U.1997.17.94rozp.
Wydłużenie okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Dz.U.1997.17.93rozp.
Ustalenie planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Dz.U.1997.17.92rozp.
Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.Dz.U.1997.17.91rozp.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.Dz.U.1997.17.90rozp.
Podatek od spadków i darowizn.Dz.U.1997.16.89ustawa
Tryb wydawania licencji połowowych, ich wzór, okres ich ważności oraz wysokość opłat za licencje połowowe.Dz.U.1997.16.88rozp.
Wyroby o przeznaczeniu specjalnym, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.Dz.U.1997.15.87rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.Dz.U.1997.15.86rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.Dz.U.1997.15.85rozp.
Waloryzacja za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent.Dz.U.1997.15.84ustawa
Zmiana ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Dz.U.1997.15.83ustawa
Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Dz.U.1997.14.82uchw.
Kursowe dokształcanie kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.Dz.U.1997.14.81rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.Dz.U.1997.14.80rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku od gier.Dz.U.1997.14.79rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Dz.U.1997.14.78rozp.
Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.Dz.U.1997.14.77rozp.
Zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.Dz.U.1997.14.76rozp.
Jednorazowa wypłata w marcu 1997 r. dla niektórych emerytów i rencistów.Dz.U.1997.14.75rozp.
Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.Dz.U.1997.14.74rozp.
Rządowy program systemowej pomocy finansowej na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych oraz szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania tej pomocy.Dz.U.1997.14.73rozp.
Zmiana ustawy - Prawo łowieckie.Dz.U.1997.14.72ustawa
Podatek akcyzowy.Dz.U.1997.13.71rozp.
Utworzenie stałych komitetów Rady Ministrów.Dz.U.1997.13.70rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.Dz.U.1997.12.69rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.Dz.U.1997.12.68rozp.
Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania.Dz.U.1997.12.67rozp.
Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Dz.U.1997.12.66rozp.
Sposób finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych i komisji wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.Dz.U.1997.12.65rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.Dz.U.1997.12.64rozp.
Przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r.Dz.U.1997.11.63ośw.rz.
Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów. Bruksela.Dz.U.1997.11.62um.m.
Wejście w życie Protokołu o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.Dz.U.1997.11.61ośw.rz.
Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką. Ankara.Dz.U.1997.11.60um.m.
Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.Dz.U.1997.11.59ośw.rz.
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Warszawa.Dz.U.1997.11.58um.m.
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1992 r.Dz.U.1997.11.57ośw.rz.
Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Warszawa.Dz.U.1997.11.56um.m.
Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.Dz.U.1997.10.55ustawa
Przeznaczenia częstotliwości i zakresy częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunki ich wykorzystania.Dz.U.1997.10.54rozp.
Nadanie statutu Ministerstwu Łączności.Dz.U.1997.10.53rozp.
Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.Dz.U.1997.10.52rozp.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.Dz.U.1997.10.51rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.Dz.U.1997.9.50rozp.
Kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniające do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.Dz.U.1997.9.49rozp.
Tryb gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasady przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.Dz.U.1997.9.48rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego.Dz.U.1997.9.47rozp.
Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.Dz.U.1997.9.46rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.Dz.U.1997.9.45rozp.
Porty i przystanie morskie.Dz.U.1997.9.44ustawa
Gospodarka komunalna.Dz.U.1997.9.43ustawa
Stawki opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposób obliczania i pobierania opłat.Dz.U.1997.8.42rozp.
Szczegółowe warunki i tryb dokonywania oceny i wydawania orzeczeń o jakości handlowej towarów, rozpatrywanie odwołań od orzeczeń inspektorów i powoływanie Komisji Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz wzory druków wymaganych dokumentów.Dz.U.1997.8.41rozp.
Wykaz towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalne ilości podlegające państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.Dz.U.1997.8.40rozp.
Szczegółowe warunki, zasady i tryb udzielania koncesji na działalność w zakresie sportu profesjonalnego oraz wysokość opłaty koncesyjnej.Dz.U.1997.8.39rozp.
Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.Dz.U.1997.7.38rozp.
Sposób i tryb uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów.Dz.U.1997.6.37rozp.
Nadanie statutu Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.Dz.U.1997.6.36rozp.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Dz.U.1997.6.35rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.Dz.U.1997.6.34rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.Dz.U.1997.6.33rozp.
Zmiana ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.Dz.U.1997.6.32ustawa
Zmiana ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U.1997.6.31ustawa
Ratyfikacja Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego.Dz.U.1997.6.30ustawa
Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.Dz.U.1997.5.29rozp.
Wybory przedterminowe Rady Gminy w Miedzianej Górze.Dz.U.1997.5.28rozp.
Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego.Dz.U.1997.5.27rozp.
Gorczański Park Narodowy.Dz.U.1997.5.26rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych.Dz.U.1997.5.25rozp.
Muzea.Dz.U.1997.5.24ustawa
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.Dz.U.1997.4.23rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.Dz.U.1997.4.22rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.Dz.U.1997.4.21rozp.
Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.Dz.U.1997.4.20rozp.
Wybory do niektórych rad gmin w województwach: katowickim, łódzkim i nowosądeckim.Dz.U.1997.4.19rozp.
Zasady wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.Dz.U.1997.3.18rozp.
Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.Dz.U.1997.3.17rozp.
Przepisy techniczne w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzory międzynarodowych świadectw, wysokość opłat z tym związanych oraz powierzenie niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.Dz.U.1997.2.16rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.Dz.U.1997.2.15rozp.
Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.Dz.U.1997.2.14rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Dz.U.1997.2.13rozp.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasady i tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.Dz.U.1997.2.12rozp.
Wybory przedterminowe Rady Gminy w Dziwnowie.Dz.U.1997.2.11rozp.
Nadanie statutu Urzędowi Służby Cywilnej.Dz.U.1997.2.10rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.Dz.U.1997.2.9rozp.
Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.Dz.U.1997.2.8rozp.
Określenie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.Dz.U.1997.2.7rozp.
Wytyczne realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.Dz.U.1997.2.6rozp.
Ustalenie listy gatunków zwierząt łownych oraz określenie okresów polowań na te zwierzęta.Dz.U.1997.1.5rozp.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dz.U.1997.1.4rozp.
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dz.U.1997.1.3rozp.
Algorytm rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.Dz.U.1997.1.2rozp.
Wykonanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Dz.U.1997.1.1rozp.