| Zaloguj |
zwiń
Idź do:
Drukuj Funkcje
Komentarz Kwantum: ORD - art.70 - Skutki przedawnienia zobowiązania...
ORD - art.70
Skutki przedawnienia zobowiązania podatkowego

Czy organ podatkowy ma obowiązek umorzyć postępowanie w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia?

TAK; postępowanie jest w tej sytuacji bezprzedmiotowe.

orz.:

KWANTUM.109809

KWANTUM.95969

Mon.Podatk.2004.10.43

OSNP.2003.7.162

Czy podatnik może złożyć korektę deklaracji po upływie terminu przedawnienia?

NIE

orz. KWANTUM.125230

int. KWANTUM.15224

TAK; jeżeli podatek wskazany w pierwotnej deklaracji wynosił 0,00zł. W takiej sytuacji nie występuje zobowiązanie podatkowe, a więc nie ma zastosowania instytucja przedawnienia.

orz.KWANTUM.72601

Czy organ podatkowy może doręczyć podatnikowi decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 21 § 3 ORD) po upływie terminu przedawnienia, jeżeli przed upływem tego terminu doszło do zapłaty podatku?

NIE

orz.:

KWANTUM.107799

KWANTUM.103638

KWANTUM.103571

KWANTUM.103546

KWANTUM.103543

KWANTUM.98699

KWANTUM.96149

KWANTUM.70093

KWANTUM.66113

KWANTUM.58922

Czy w sytuacji, gdy podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty przed upływem terminu przedawnienia, organ podatkowy ma obowiązek orzec w przedmiocie wniosku także po jego upływie?

TAK; w takim przypadku postępowanie nie staje się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 208 § 1 ORD.

orz. KWANTUM.112492