| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Urzędnik korpusu służby cywilnej za nadgodziny pieniędzy nie dostaje

Skrodzka Ewa, radca prawny
2012-02-16
Pracodawca nie ma podstawy do wypłaty członkowi korpusu służby cywilnej rekompensaty finansowej za godziny nadliczbowe

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio czterdziestu godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni (art. 97 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej). Pracodawca może takiemu pracownikowi na wyraźne polecenie zlecić nadgodziny, także w nocy oraz w niedziele i święta. Jest to dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy wymagają tego potrzeby urzędu. Brak jest jednocześnie jakiegokolwiek limitu pracy nadliczbowej. Rekompensatą za dodatkową pracę jest czas wolny, który na wniosek pracownika może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Czas wolny przysługuje w tym samym wymiarze co przepracowane godziny nadliczbowe, z tym zastrzeżeniem, że za pracę w niedzielę i święto należy się cały dzień wolny. Ustawa o służbie cywilnej milczy natomiast na temat rekompensaty finansowej (zarówno teraz obowiązująca z 2008 r., jak i poprzednia z 2006 r.).

Kwestia nadgodzin jest więc w ustawie o korpusie służby cywilnej uregulowana w odmienny sposób niż w kodeksie pracy (art. 151art. 151[1]). Zarządzenie pracy nadliczbowej wymaga spełnienia dwóch warunków: szczególnych potrzeb i wyraźnego polecenia przełożonego. Urzędnik służby cywilnej nie ma prawa do dodatku za godziny nadliczbowe. Należy uznać, że taka regulacja prawna jest świadomym zabiegiem legislacyjnym ustawodawcy, który różnicuje prawa i obowiązki urzędników w zakresie pracy nadliczbowej. Inaczej kształtuje się w tym zakresie sytuacja urzędników samorządowych. Mają oni bowiem wybór między rekompensatą w naturze a gratyfikacją finansową (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych). Mając to na uwadze, należy uznać za słuszny pogląd, że nie można na zasadzie art. 5 KP stosować do pracowników służby cywilnej przepisów kodeksu pracy w zakresie dodatku za nadgodziny. Co więcej, nie można sięgnąć poprzez art. 300 KP do przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jedyną rekompensatą za pracę w godzinach nadliczbowych pracownika korpusu służby cywilnej jest czas wolny. Nawet jeśli liczba nadgodzin jest znaczna, nie ma podstaw prawnych, aby rekompensować je finansowo.

 

Dokumenty źródłowe

Przepisy:

Kodeks pracy

art. 5

art. 151[1]

art. 300

ustawa o służbie cywilnej

art. 97 

ustawa o pracownikach samorządowych

art. 42 

Wykładnia:

Kwantum.119791


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)