| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Nadgodziny w delegacji

Skrodzka Ewa, radca prawny
2011-07-22
Pracownik w delegacji może pracować w godzinach nadliczbowych, jeśli wykonuje polecenia służbowe poza swoimi normalnymi godzinami pracy. Jednak sama podróż przypadająca poza czasem pracy nie może być zaliczona do nadgodzin, jeśli w tym czasie pracownik nie pracował.

Pracę świadczoną na rzecz pracodawcy poza normalnym czasem pracy należy uznać za pracę w godzinach nadliczbowych i nie ma znaczenia, czy dodatkowy czas spędzamy w zakładzie pracy, czy też innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. Jeśli pracownik wysłany w delegację wykonuje zadania służbowe dłużej niż wynosi jego dobowy wymiar czasu pracy – to należy mu zapłacić wynagrodzenie powiększone o dodatek (art. 1511KP) (patrz więcej: Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).

W praktyce pojawia się zagadnienie rozliczenia dodatkowych godzin poświęconych na podróż do lub z miejsca delegacji. Należy pamiętać, że jedynie przejazd służbowy odbywany w normalnym czasie pracy obowiązującym pracownika wlicza się do czasu pracy. Gdy podróż wykracza poza jego normalne godziny pracy lub w całości odbywa się poza tym czasem - do czasu pracy wliczamy jedynie czas podróży podczas którego pracownik wykonywał zadanie służbowe. Innymi słowy, jeśli pracownik odbywa podróż służbową poza normalnymi godzinami pracy i jednocześnie pracuje – to dopiero wtedy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie wraz z dodatkiem. W praktyce takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Popularnym jest bowiem posługiwanie się przez pracowników laptopami i mobilnymi środkami łączności.   

Przykład: Pan Marcin, który zwykle pracuje od 8.00 – 16.00 w Gdyni, otrzymał polecenie służbowe uczestniczenia w negocjacjach z klientem w Toruniu oraz sporządzenia sprawozdania ze spotkania. Pan Marcin wyjechał pociągiem o godz. 7.00. Przybył na miejsce negocjacji o 11.00 i uczestniczył w rozmowach do godziny 15.30. Następnie udał się na pociąg powrotny odjeżdżający o 16.00. W czasie podróży, korzystając z laptopa służbowego, przygotowywał sprawozdanie z negocjacji. Podróż koleją zakończył o 20.15. Panu Marcinowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe od 16.00 do 20.15, a więc za czas gdy sporządzał sprawozdanie. Bez znaczenia jest, że czynił to w pociągu wracając z negocjacji.     

Na koniec należy zauważyć, że przy kilku dniowych delegacjach nie należy traktować jako nadgodzin czasu wolnego pracownika. Jeśli podróż służbowa wymaga pobytu w wyznaczonej przez pracodawcę miejscowości dłużej niż jeden dzień – to nie można uznać, że pracownik jest 24 godziny na dobę w pracy. Po zakończeniu świadczenia pracy w danym dniu pracownik może bowiem wykorzystać w dowolny sposób czas wolny. Nie może więc oczekiwać za ten czas żadnej gratyfikacji, mimo że wykonywanie zadań służbowych wiąże się z niemożliwością powrotu do miejsca zamieszkania.   

Przepisy:

                Kodeks pracy

                                      art. 128

                                      art. 1511

Wykładania:

                        OSNP.2006.5-6.76

Zagadnienia praktyczne:

Art. 128 – 1. Zagadnienia praktyczne

 


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)