| Zaloguj |
Praca i Ubezpieczenia Społeczne
Działy tematyczne

Zmiana warunków pracy i płacy za porozumieniem stron

Skrodzka Ewa, radca prawny
2011-06-29
Dla zmiany warunków pracy i płacy nie trzeba wcale każdorazowo składać pracownikowi wypowiedzenia. Jeśli zarówno pracodawca, jak i pracownik dojdą do porozumienia zmiany można dokonać z dnia na dzień, bez potrzeby zachowania okresu wypowiedzenia. Nie trzeba nawet spisywać nowych warunków.

Porozumienie stron może dotyczyć każdej umowy o pracę, zarówno jej elementów istotnych, jak i pobocznych. Pracodawca i pracownik mogą przykładowo uzgodnić, że pracownik od kolejnego miesiąca będzie zajmował inne stanowisko pracy, będzie miał zmieniony czas pracy, czy otrzyma niższe wynagrodzenie. Z inicjatywą nowych warunków może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik. Oczywiście dla skutecznej zmiany obie strony dokładnie muszą wiedzieć, jakie będą nowe warunki. Najbezpieczniej jest więc dla obu stron, aby spisały nowe warunki, opatrzyły takie pismo datą i złożyły pod nimi podpisy. W ten sposób uniknąć można problemów dowodowych w ewentualnym sporze sądowym.

Radca Prawny Ewa Skrodzka

Prawo pracy nie wyklucza jednak zawarcia takiego porozumienia w sposób dorozumiany np. poprzez przystąpienie przez pracownika do wykonywania nowych zadań na innym stanowisku. W praktyce może jednak pojawić się problem np. w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia pracownika. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że jeśli nawet pracownik wie, że pracodawca co miesiąc wypłaca niższe apanaże, to nie oznacza to automatycznie zgody pracownika na taki stan. Pracownik może przecież w obawie przed zwolnieniem tolerować takie zachowanie, planując dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę wystąpienie z powództwem o zaległe wynagrodzenie. Co więcej, zgoda na powierzenie innej pracy nie oznacza automatycznie zgody na niższe wynagrodzenie.  

W praktyce pojawia się również taka sytuacja, gdy pracownikowi powierzono wykonywanie innej pracy na okres trzech miesięcy, ale stan ten utrzymuje się dłużej. Należy przypomnieć, że do zmiany rodzaju pracy na okres do trzech miesięcy kodeks pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jednak przekroczenie tego limitu czasowego aktywuje ten obowiązek, chyba że w grę wchodzi właśnie porozumienie stron. W orzecznictwie przyjmuje się więc, że dalsze wykonywanie przez pracownik innej pracy niż wynikającej z umowy może zostać potraktowane jako zgoda pracowników na zmianę warunków pracy i płacy. Ciężar dowodu w takim wypadku spoczywa jednak każdorazowo na pracodawcy i nie należy domniemywać istnienia porozumienia między pracownikiem a pracodawcą.         


Czas pracy (70)
BHP (27)
Zasiłki (6)